Οικονομική διακυβέρνηση στην ευρωζώνη, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομική και τη νομισματική πολιτική και η αποτελεσματικότητά τους μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης

Περίληψη

Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι το εξής: «Οικονομική διακυβέρνηση στην ευρωζώνη, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομική και τη νομισματική πολιτική και η αποτελεσματικότητα τους μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης». Με τον όρο «μεταρρύθμιση» εννοούμε την αλλαγή που συντελείται σε μια διαδικασία, όπως η παρακολούθηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ή στη λειτουργία ενός θεσμού, όπως το Eurogroup, όπως επίσης την ίδρυση ή την κατάργηση ενός μηχανισμού ή ενός θεσμού, όπως ο ESM και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Από την άλλη πλευρά, ο όρος «οικονομική διακυβέρνηση» περικλείει τις έννοιες της δημοσιονομικής, χρηματοοικονομικής και νομισματικής διακυβέρνησης, αλλά και τις γενικότερες πολιτικές που επηρεάζουν την αγορά και την ανταγωνιστικότητα υπό το πρίσμα της κρατικής παρέμβασης και συμμετοχής στη ρύθμιση και την παραγωγή του ΑΕΠ. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι μεταρρυθμίσεις στη δημοσιονομική διακυβέρνηση, στο δεύτερο κεφάλαιο οι μεταρρυθμίσεις στη χρηματοπιστωτική και νομι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral thesis is entitled “Economic Governance in the eurozone, institutional reforms in the economic and monetary policies and their effectiveness since the beginning of the economic crisis”. The term “reform” refers to the change that a process (e.g. the Macroeconomic Imbalance Procedure – MIP) or an institution’s functioning (e.g. the Eurogroup) is subject to, as well as to the establishment or disestablishment of a mechanism or institution (e.g. the ESM and the European Semester). As far as the term “economic governance” is concerned, it contains the concepts of fiscal governance, financial governance and monetary governance, as well as the general policies affecting the market and competitiveness functioning mode in the light of state intervention and participation in the GDP regulation and production process. The first chapter provides an analysis of the fiscal governance reforms, the second chapter examines the financial and monetary governance reforms and the third chapte ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47846
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47846
ND
47846
Εναλλακτικός τίτλος
Economic governance in EMU, institutional reforms in economic and monetary policy and the greek resonse after the economic crisis
Συγγραφέας
Ψυχάλης, Μάριος-Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ξενοφών)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Λιαργκόβας Παναγιώτης
Σκλιάς Παντελής
Αναστασίου Αθανάσιος
Μαρής Γεώργιος
Μανώλη Παναγιώτα
Ρουκανάς Σπυρίδων
Κότιος Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση; Δημοσιονομικοί θεσμοί και διαχείριση; Μακροοικονομική δυναμική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
327 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)