Πολλαπλασιασμός και φυτωριακή καλλιέργεια αυτοφυών ειδών της μεσογειακής χλωρίδας, για την αξιοποίηση ως καλλωπιστικών, ιδιαίτερα σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στη δημιουργία νέων πρόσθετων τροφίμων, καλλυντικών και υγειοπροστατευτικών συμπληρωμάτων

Περίληψη

Στην παρούσα Διατριβή μελετήθηκαν αυτοφυή και μεσογειακά είδη, ήτοι Anthyllis barba-jovis, Ballota acetabulosa, Clinopodium creticum, Clinopodium nepeta και Scabiosa hymettia, με στόχο την αξιοποίησή τους ως καλλωπιστικών και για αποκατάσταση τοπίου με έμφαση στο τοπίο αρχαιολογικών χώρων. Αναπτύχθηκαν πρωτόκολλα πολλαπλασιασμού με σπόρο, μικροπολλαπλασιασμό, και μοσχεύματα βλαστού και πρωτόκολλα φυτωριακής καλλιέργειας, και διερευνήθηκε η ικανότητα επιβίωσης των ειδών αυτών in situ σε αρχαιολογικούς χώρους. Στα C. creticum και C. nepeta προσδιορίστηκε συγκριτικά η απόδοση και χημική σύσταση του αιθερίου ελαίου σε φυτά υπαίθριας, θερμοκηπιακής και in vitro καλλιέργειας.Όσον αφορά τον πολλαπλασιασμό με σπόρο, μόνο στο είδος A. barba-jovis διαπιστώθηκε φυσικός λήθαργος, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με μηχανικό σκαριφισμό (1 min με σμυριδόχαρτο). Το εύρος των θερμοκρασιών για τη βλάστηση των σπόρων των ειδών A. barba-jovis, B. acetabulosa, C. creticum και C. nepeta κυμάνθηκε από 10 έως 30 °C, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present Thesis Mediterranean and native species were studied, i.e, Anthyllis barba-jovis, Ballota acetabulosa, Clinopodium creticum, Clinopodium nepeta and Scabiosa hymettia, aiming to their introduction as ornamentals plants and in landscape restoration with emphasis on the landscape of archeological sites. Propagation protocols were developed with seed, micropropagation and stem cuttings, and protocols for nursery cultivation; the survival of these species was investigated in situ in archeological sites. The yield and chemical composition of the essential oil of C. creticum and C. nepeta were also studied in plants grown in the field, greenhouse and in vitro.As regards seed propagation, A. barba-jovis out of all species was found to have physical dormancy (coat-imposed dormancy) that was overcome by mechanical scarication (with sandpaper for 1 min). Cardinal germination temperatures of A. barba-jovis, B. acetabulosa, C. creticum and C. nepeta ranged from 10 to 30 ° C; optimum ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47843
ND
47843
Εναλλακτικός τίτλος
Propagation and cultivation protocols of native species of the mediterranean flora, for use as ornamental, especially in archaeological sites, as well as in the creation of new food additives, cosmetics and health protection supplements
Συγγραφέας
Βλάχου, Γεωργία του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών των Φυτών. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Τομέας Κηπευτικών Καλλιεργειών Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Εξεταστική επιτροπή
Παπαφωτίου Μαρία
Ακουμιανάκη - Ιωαννίδου Αναστασία
Παρασκευοπούλου Αγγελική
Ταραντίλης Πέτρος
Τρίγκας Παναγιώτης
Οικονόμου - Αντώνακα Γαρυφαλλιά
Χατζηδημητρίου Μαριάννα
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Ανθυλλίδα; Μπαλλότα; Καλαμίνθα; Σκαμπιόσα; Αυτοφυή φυτά της ελληνικής και μεσογειακής χλωρίδας; Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά; Οικοφυσιολογία σπόρου; Πολλαπλασιασμός; In vitro πολλαπλασιασμός; Μικροπολλαπλασιασμός; Υπερενυδάτωση; In vitro ριζοβολία; Εγκλιματισμός ex vitro; Μοσχεύματα βλαστού; Εποχική διακύμανση της ριζοβολίας; Φυτωριακή καλλιέργεια; Λίπανση; Υπόστρωμα καλλιέργειας; Εγκατάσταση αυτοφυών σε αρχαιολογικούς χώρους; Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός αιθερίων ελαίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
596 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.