Το γερμανικό σχέδιο επίθεσης κατά της Ελλάδας (MARITA) και το ελληνικό σχέδιο άμυνας (ΙΒα)

Περίληψη

Το θέμα «Το Γερμανικό Σχέδιο επίθεσης κατά της Ελλάδας (MARITA) και το Ελληνικό Σχέδιο άμυνας (ΙΒα)» αποτελεί τη Διδακτορική Διατριβή που υποβάλλω στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από τις πολλές και καλές ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες εκδόσεις του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού πολέμου 1940-1941 διαπιστώνει κανείς την απουσία μιας εμπεριστατωμένης μελέτης πάνω στα χαρακτηριστικά και στο περιεχόμενο του γερμανικού επιθετικού σχεδίου στην Ελλάδα (MARITA), αλλά και του ελληνικού αμυντικού σχεδίου (ΙΒα), η οποία θα ανέλυε σε βάθος τα στρατηγικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών σχεδίων και μέσω αυτών θα εντόπιζε τη σύγχρονη τακτική των γερμανικών δυνάμεων και την παρωχημένη τακτική του ελληνικού αμυντικού σχεδίου. Στο Κεφάλαιο Α΄ για να προσεγγίσουμε αξιόπιστα τα δύο αυτά σχέδια, ανακεφαλαιώνουμε τις διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδος με τις ισχυρές δυνάμεις της εποχής, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, βασιζόμενοι ως επί το πλείστο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of my Doctoral thesis is "The German Operation Plan of Attack against Greece (MARITA) and the Greek Defense Plan (IBA)" which I submit to the Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management of the University of Peloponnese.After reviewing a number of excellent Greek and foreign language books that treat the issue of the Greek-Italian and Greek-German war (1940-1941) we noticed an absence of a comprehensive study on the characteristics, and content of the German plan of attack against Greece (with the code name :MARITA), but also of the Greek defense plan (with the code name: IBa) which would analyze, in depth, the strategic attributes of these two plans and through them would diagnose modern tactics executed by German forces during that period as opposed to outdated tactics of the Greek defense plan. In Chapter A, in order to establish an honest and reliable approach to these two plans, we outline and summarize Greece's diplomatic relations with the Po ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47803
ND
47803
Εναλλακτικός τίτλος
The german operation plan of attack against Greece (MARITA) and the greek operation plan of defense (IBA)
Συγγραφέας
Μπινιατίδης, Νικόλαος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Εξεταστική επιτροπή
Χρήστου Αθανάσιος
Καρδαράς Χρήστος
Δουλαβέρας Αριστείδης
Μπότσιου Κωνσταντίνα
Μιχαηλίδης Ιάκωβος
Ριζάς Σωτήριος
Αναστασόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνο – ιταλικός πόλεμος (1940); Ελληνο – γερμανικός πόλεμος (1941); Γερμανικό σχέδιο επίθεσης (ΜΑΡΙΤΑ); Ελληνικό σχέδιο άμυνας (ΙΒα); Ιωάννης Μεταξάς; Αλέξανδρος Παπάγος; Συνθηκολόγηση 9ης Απριλίου; Γεώργιος Τσολάκογλου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
184 σ., εικ., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.