Η λογική της ετερότητας και η στοχαστική φαντασία: ζητήματα οντολογίας στη δυτική και την ανατολική σκέψη

Περίληψη

Σημείο αφετηρίας της παρούσας έρευνας συνιστά η οντολογία της στοχαστικής φαντασίας, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από το έργο του Παναγιώτη Δόικου, από την οποία συνάχθηκαν έξι «αρχές μορφών». Εξετάζονται οι τρόποι ενεργοποίησης των παραπάνω αρχών αφενός στη σκέψη των δύο κατεξοχήν εκπροσώπων της λογικής της ετερότητας στη δυτική σκέψη, γάλλων στοχαστών Lévinas και Derrida, αφετέρου στην ανατολική φιλοσοφία, η οποία καθίσταται γνωστή στην Ευρώπη μέσα από τις μελέτες και τις μεταφράσεις του σύγχρονου με τους δύο παραπάνω στοχαστές γάλλου ανατολιστή Henry Corbin. Εμβαθύνοντας στη λεβινασιανή φαινομενολογία πάνω στο πρόσωπο, το ίχνος και το προκαταγωγικό Λέγειν, δεικνύεται ότι αυτή εδώ προϋποθέτει μία οριακή τροπή της στοχαστικής φαντασίας, η οποία προτείνεται να αποκαλεστεί «ηθική φαντασία». Μέσω αντίστοιχης διερεύνησης της ετερολογικής σκέψης του Derrida, διαπιστώνεται ότι η «αρχι-γραφή» ή το «αρχι-ίχνος», τα οποία υποκαθιστούν την έσχατη καταγωγή με μία απειρία ιχνών που παραπέμπουν σε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The starting point of the present research is the ontology of contemplative imagination, as it is highlighted through the work of Panagiotis Doikos, from which six "principles of forms" were drawn. The ways in which the above principles are activated are examined, on the one hand, in the minds of the two eminent representatives of the logic of otherness in the Western thought, the French thinkers Lévinas and Derrida, and, on the other hand, in Eastern philosophy, which became known in Europe through the studies and translations of the contemporary of the two aforementioned French thinkers, orientalist Henry Corbin. Deepening in the Levinasian phenomenology on the face, the trace and the pre-introductory Saith. it is shown that this phenomenology presupposes a borderline shift of contemplative imagination, which is proposed to be called "moral imagination". A similar study of Derrida's heterologous thinking shows that " arche-writing " or "arche-trace", which replace the ultimate origin ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47796
ND
47796
Εναλλακτικός τίτλος
The logic of alterity and the contemplative imagination: issues of ontology in the occidental and the oriental thought
Συγγραφέας
Δώδου, Μαριάννα του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Δόικος Παναγιώτης
Λαμπρέλλης Δημήτριος
Σταμούλης Χρυσόστομος
Δρόσος Διονύσιος
Λαζαράτος Ιωάννης
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Καλοκαιρινού Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές ΕπιστήμεςΦιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ετερότητα; Στοχαστική φαντασία; Πρόσωπο; Ίχνος; Ντεριντά, Ζακ (1930–2004); Λεβινάς, Εμανυέλ (1906-1995); Κόρμπιν, Ανρί (1903–1978)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
514 σ.