Μεθοδολογία σχεδιασμού συμβατών και επιτελεστικών κονιαμάτων αποκατάστασης για την αντισεισμική προστασία μνημείων και ιστορικών κατασκευών

Περίληψη

Σκοπός της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας πρωτότυπης μεθοδολογίας σχεδιασμού συμβατών και επιτελεστικών κονιαμάτων αποκατάστασης για την αντισεισμική προστασία μνημείων και ιστορικών κατασκευών. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιείται η μελέτη τριών σημαντικών μνημείων και ιστορικών κατασκευών. Συγκεκριμένα, μελετώνται η Μονή Καισαριανής και το Γεφύρι της Πλάκας, μια σημαντική μεσοβυζαντινή εκκλησία και ένα ιστορικό γεφύρι που βρίσκονται στις σεισμογενείς περιοχές της Αττικής και της Ηπείρου αντίστοιχα, καθώς και το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου στην περιοχή των Ιεροσολύμων, το σημαντικότερο μνημείο της χριστιανοσύνης, του οποίου η δομική ακεραιότητα παρουσίαζε προβλήματα. Τα τρία αυτά μνημεία επιλέχθηκαν, καθώς παρουσιάζουν διαφορετικά δομικά υλικά και τρόπο δόμησης, ενώ βρίσκονται και σε διαφορετικό περιβάλλον, ως εκ τούτου διασφαλίζοντας μια καθολική προσέγγιση, που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε μνημείο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Κυρίως ό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this doctoral thesis is the development of an original methodology for the design of compatible and performing restoration mortars for the earthquake protection of monuments and historic structures. In order to achieve this aim, the study of three important historic structures is utilized. Specifically, the Catholicon of Kaisariani Monastery, an important mid-byzantine church and the Plaka Bridge of Arachthos river, a traditional historic bridge, located in the seismic areas of Athens and Epirus respectively, are studied, as well as the Holy Aedicule of the Holy Sepulchre in Jerusalem, the most important monument of Christianity, whose structural integrity was at risk. These three monument were selected, as they present different construction materials and different structural systems, while they are also subjected to different environmental loads, thus guaranteeing the development of a universal approach which can be applied on any monument, taking its specific characterist ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47665
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47665
ND
47665
Εναλλακτικός τίτλος
Methodology for the design of compatible and performing restoration mortars for the earthquake protection of monuments and historical structures
Συγγραφέας
Αποστολοπούλου, Μαρία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Μοροπούλου Αντωνία
Καραγιάννης - Μπακόλας Αστέριος
Μουζάκης Χαράλαμπος
Κατσιώτη Μαργαρίτα
Αστερής Παναγιώτης
Κορρές Εμμανουήλ
Σπυράκος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Προστασία μνημείων; Συμβατότητα; Επιτελεστικότητα; Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα; Κριτήρια σχεδιασμού; Κονιάματα αποκατάστασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
6, xviii, 507 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)