Μέτρηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των δήμων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον: η περίπτωση των Δήμων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας κατά τα έτη 2012-2016

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η μέτρηση της σχετικής αποδοτικότητας και της μεταβολής της παραγωγικότητας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κατά τα έτη 2012 - 2016. Στόχος της είναι η αξιολόγηση του συστήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας ως προς την σχετική αποδοτικότητα και την μεταβολή της παραγωγικότητας τους. Επιπροσθέτως εκτιμά την επίδραση των περιβαλλοντικών μεταβλητών στις τιμές της αποδοτικότητας. Η μέτρηση γίνεται με τις μεθόδους Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων [Data Envelopment Analysis (D.E.A.)], Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων [Ordinary Least Square (O.L.S.)], Tobit και Malmquist, και με προσανατολισμό τόσο ως προς τις εισροές όσο και ως προς τις εκροές. Ειδικότερα, αξιολογούνται πενήντα Ο.Τ.Α. για τα έτη 2012 - 2016 με τρεις εισροές (συνολικές ετήσιες δαπάνες ανά κάτοικο, συνολικός αριθμός των εργαζομένων ανά κάτοικο, και αριθμός των οχημάτων ανά κάτοικο) και τέσσερις εκροές (αριθμός ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to measure the relative efficiency and productivity change of municipalities of Greece (regions of Thessaly and Central Greece), during the period 2012–2016. Its aim is to assess the Greek Local Government system's relative efficiency and productivity. In addition, it shall assess the impact of environmental variables on efficiency values. The measurement shall be carried out using the Data Analysis Analysis (D.E.A.), Least Square (O.L.S.), Tobit and Malmquist methods, both input and output oriented. In particular, fifty municipalities are evaluated for the years 2012-2013-2014-2015-2016 with three inputs (total annual expenditure per inhabitant, total number of employees per inhabitant, and number of vehicles per inhabitant) and four outputs (number of pupils per inhabitant registered in pre-primary/secondary education structures of municipalities, total amount of mixed waste per inhabitant, taken for landfill or uncontrolled disposal, number of pre-prima ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47574
ND
47574
Εναλλακτικός τίτλος
Measuring the efficiency and productivity change of municipalities: empirical evidence from greek municipalities over the time period 2012-2016
Συγγραφέας
Πουγκακιώτη, Ιφιγένεια-Δήμητρα του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εξεταστική επιτροπή
Σταμούλης Γεώργιος
Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος
Ζυγούρης Νικόλαος
Γκιώκας Δημήτριος
Τσουκαλάς Ελευθέριος
Δημητρίου Γεώργιος
Κοζύρη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Αποδοτικότητα ΟΤΑ; Παραγωγικότητα ΟΤΑ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
326 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)