Πιέρ Πάολο Παζολίνι και Φράνκο Φορτίνι: μια διαλεκτική ανάμεσα στη ζωγραφική και στην ποίηση

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αποτελούν δύο προσωπικότητες που σημάδεψαν τα ιταλικά γράμματα του β΄μισού του 20ού αιώνα, ο Πιερ Πάολο Παζολίνι και ο Φράνκο Φορτίνι, των οποίων ερευνώνται δύο χαρακτηριστικά του συνολικού τους έργου που στερούνται εκτενούς αναγνώρισης. Σε πρώτο στάδιο η έρευνα επικεντρώνεται στον Πιερ Πάολο Παζολίνι και ειδικότερα στο ζωγραφικό του έργο για το οποίο απέδειξε την μέχρι τώρα περιορισμένη αναγνωρισιμότητά του από κοινό και ερευνητές. Η δεύτερη βασική πτυχή της έρευνας αφορά τον Φράνκο Φορτίνι και τον τρόπο με τον οποίο το λογοτεχνικό και εικαστικό του έργο βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση με τον Παζολίνι. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο και μετά από την καταγραφή του λογοτεχνικού πλαισίου της Ιταλίας του 20ού αιώνα, οι δυο διανοούμενοι παρουσιάζονται μεμονωμένα με την ιδιότητά τους ως ποιητές και εντοπίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ποιητικού τους έργου. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα καλλιτεχνικά ρεύματα που διαμόρφωσαν το εικαστικό πλαίσιο της Ιταλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the thesis are two personalities who marked the Italian letters of the second half of the 20th century, Pier Paolo Pasolini and Franco Fortini, whose two characteristics of their overall work are explored lack an extensive recognition. In the first stage the research focuses on Pier Paolo Pasolini and in particular on his painting for which he has demonstrated a limited recognition by audiences and researchers. The second main aspect of the research concerns Franco Fortini and the way in which his literary and visual work are in a dialectical relationship with Pasolini. In the introductory chapter and after the recording of the literary context of Italy of the 20th century, the two intellectuals are presented individually in their capacity as poets and are identified the particular characteristics of their poetic work. The next chapter presents the artistic currents that shaped the artistic context of Italy of the last century in which the two of them created as painters ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Il tema della tesi sono due personalità che hanno segnato le lettere italiane della seconda metà del XX secolo, Pier Paolo Pasolini e Franco Fortini, le cui due caratteristiche del loro lavoro complessivo che sono esplorate mancano di ampio riconoscimento. Nella prima fase la ricerca si concentra su Pier Paolo Pasolini e in particolare sulla sua pittura per la quale ha dimostrato il suo riconoscimento finora limitato da parte del pubblico e dei ricercatori. Il secondo aspetto principale della ricerca riguarda Franco Fortini e il modo in cui il suo lavoro letterario e visivo si mettono in relazione dialettica con Pasolini. Nel capitolo introduttivo e dopo la registrazione del contesto letterario italiano d'Italia del XX secolo, i due intellettuali sono presentati individualmente nella loro veste di poeti e vengono identificate le caratteristiche particolari della loro opera poetica. Il capitolo successivo presenta le correnti artistiche che hanno formato il quadro artistico italiano del ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47572
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47572
ND
47572
Εναλλακτικός τίτλος
Pier Paolo Pasolini and Franco Fortini: a dialectical relationship regarding painting and poetry
Pier Paolo Pasolini e Franco Fortini: una dialettica fra la pittura e la poesia
Συγγραφέας
Κουτράκης, Σπυρίδων (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μελεζιάδου - Δομπούλα Ευδοκία
Ευαγγέλου Κωνσταντίνα
Μπουμπάρα Κωνσταντίνα
Ζώρας Γεράσιμος
Mercedes Arriaga Florez
Zidaric Walter
Lombard Laurent
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Ζωγραφική; Ποίηση; Παζολίνι, Πιέρ Πάολο (1922–1975); Φορτίνι, Φράνκο (1917-1994; Ιταλία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ιταλικά
Άλλα στοιχεία
354 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)