Μαθηματική προσομοίωση υδροδυναμικής συμπεριφοράς - ενδιαιτήματος βενθικών μακροασπονδύλων σε ποταμούς

Περίληψη

Η χρήση των υδροδυναμικών μοντέλων καταλληλότητας ενδιαιτήματος για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής κατάντη ανθρωπογενών παρεμβάσεων θεωρείται η πιο ‘ασφαλής’ επιλογή σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλή ακρίβεια πρόβλεψης, ώστε οι σχετικοί διαχειριστές και ενδιαφερόμενοι να έχουν μία ισχυρή βάση για διαπραγμάτευση κατά τη διαδικασία κατανομής των αδειών χρήσης νερού. Παρά τη γενικότερη αποδοχή της αποτελεσματικότητας των σχετικών μεθόδων από την επιστημονική κοινότητα, η πρακτική τους εφαρμογή και χρήση είναι περιορισμένη σε σύγκριση με τις αντίστοιχες υδρολογικές μεθόδους. Επιπλέον, οι περισσότερες έως τώρα έρευνες εστιάζουν στα ψάρια, ενώ μεθοδολογίες, μοντέλα και λογισμικά που χρησιμοποιούν άλλους οργανισμούς-δείκτες του υδάτινου οικοσυστήματος δεν υπάρχουν. Εντός μιας ολιστικής όμως προσέγγισης της διαχείρισης των βιολογικών και υδάτινων πόρων, οι προτιμήσεις ενδιαιτήματος όλων των οργανισμών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση μελετών εκτίμησης της οικολογικής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hydrodynamic habitat models (HHMs) have long been used in environmental flow assessments (EFAs); currently, they are considered as the most robust EFA option, applicable in situations where a high degree of certainty is required to provide water managers and stakeholders with defensible environmental flow recommendations. Despite the wide recognition of the effectiveness of HHMs to provide accurate environmental flow predictions, their practical application remains disproportionately limited compared to their hydrology-based alternatives and is primarily focused on fish. Model-based frameworks focusing on other components of the aquatic ecosystem -benthic macroinvertebrates, macrophytes and riparian vegetation- are currently missing. Yet, within a holistic perspective, the habitat requirements of all aquatic-ecosystem components should be considered in model-based EFAs. Moreover, the habitats that are suitable for fish may not be equally suitable for other organisms in the aquatic ecos ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47549
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47549
ND
47549
Εναλλακτικός τίτλος
Hydrodynamic habitat modelling based on freshwater macroinvertebrates
Συγγραφέας
Θεοδωρόπουλος, Χρήστος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Στάμου Αναστάσιος
Rutschmann Peter
Σκουλικίδης Νικόλαος
Τσιχριντζής Βασίλειος
Μπαλτάς Ευάγγελος
Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Δημητρίου Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Υδραυλικά μοντέλα; Μοντέλα ενδιαιτήματος; Μακροασπόνδυλα; Οικοϋδραυλική; Οικολογική παροχή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)