Θεσμοί, οικονομική πολιτική και κρατική ικανότητα

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζεται η επίδραση των θεσμών στην οικονομία καθώς και οιπροσδιοριστικοί παράγοντες των θεσμών με μια διαφορετική σκοπιά από αυτήν που έχει παρουσιαστείμέχρι τώρα στη βιβλιογραφία. Αρχικά εξετάζεται εμπειρικά η σχέση μεταξύ πολιτικού καθεστώτος καιισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Φαίνεται ότι χώρες με υψηλότερο επίπεδο δημοκρατίαςαντιμετωπίζουν υψηλότερα ελλείμματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Έπειτα, εξετάζεται τόσο σεθεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο η επίδραση της ύπαρξης επίσημα αναγνωρισμένης θρησκείαςστους δημοσιονομικούς θεσμούς. Αυτό που προκύπτει είναι ότι η ύπαρξη επίσημα αναγνωρισμένηςθρησκείας λειτουργεί σαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη θεσμών. Τέλος, αναλύεται η επίδραση τηςεξωτερικής βοήθειας στις εγχώριες συγκρούσεις. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η εξωτερικήβοήθεια οδηγεί σε περισσότερες συγκρούσεις που αφορούν την κατάλυση του πολιτεύματος και σελιγότερες συγκρούσεις που στοχεύουν την κυβέρνηση.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present PhD thesis, we examine the effect of institutions on economic outcomes as well as thedeterminants of institutions from a different perspective than the literature has so far examined. First,we empirically examine the relationship between the political regime type on the current accountbalance. Our findings suggest that countries with higher levels of democracy experience higher current account deficits. Then, we examine both theoretically and empirically the effect of an established state religion on the development of fiscal institutions. What we find is that the existence of an official state religion leads to a lower level of fiscal capacity. Last but not least, we examine the effect of foreign aid on domestic conflict events. Our empirical findings suggest that foreign aid leads to an increase in these events that aim to overthrow the political regime and to a decrease in these ones that aim to overthrow the government.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47481
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47481
ND
47481
Εναλλακτικός τίτλος
Institutions, economic policy and state capacity
Συγγραφέας
Τσαρσιταλίδου, Σοφία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Αδάμ - Άδεμ Αντώνιος
Χλέτσος Μιχαήλ-Θεολόγος
Μούτος Θωμάς
Βασιλόπουλος Αχιλλέας
Μυλωνίδης Νικόλαος
Κατσίμη Μαργαρίτα
Κόλλιας Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Θεσμοί; Οικονομική πολιτική; Θρησκεία; Κρατική ικανότητα; Συγκρούσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
3, vii, 168 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)