Τα "Βαλκάνια" στη νεοελληνική κουλτούρα: όψεις της διαχείρισης ενός όρου

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η εξέταση της διαχείρισης του όρου ''Βαλκάνια'' στη νεοελληνική κουλτούρα κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα. Οι συνδηλώσεις με τις οποίες συνδέθηκε ο όρος στη δυτική κουλτούρα είναι γνωστοί: τα Βαλκάνια, από τη στιγμή της ανακάλυψής τους συνδέθηκαν, μεταξύ άλλων, με τον πριμιτιβισμό, τη βία, την οπισθοδρομικότητα και τον εξωτισμό. Παρά την παρουσία μιας αξιοσημείωτης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, η οποίαπροέκυψε κυρίως εντός των τριών τελευταίων δεκαετιών και διερεύνησε επισταμένως τις δυτικές φαντασιώσεις σχετικά με το Βαλκάνιο Άλλο, παρατηρείται μια ανεπάρκεια στην ανάλυση των σχέσεων, μεταξύ της Ελλάδας, της Δύσης, της Ανατολής και των Βαλκανίων, όπως αυτές δημιουργήθηκαν και παγιώθηκαν στο νεοελληνικό φαντασιακό. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η Ελλάδα ανήκει γεωγραφικά στη Βαλκανική Χερσόνησο, αλλά κατασκευάστηκε συχνά -τόσο στην ελληνική, όσο και στη δυτική φαντασιακή γεωγραφία- ως ''το μόνο δυτικό κράτος της Βαλκανικής'',αποκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study aims at examining ways that Modern Greek culture has negotiated and evaluated the term ''Balkans'' during the 19th and 20th century. The connotations of the term in Western culture are well known: the Balkans were linked from the very moment of their discovery, inter alia, with the elements of primitivism, violence, retrograde and exoticism. Although considerable academic scholarship, which has emerged over the last three decades, scrutinizes the West imaginary concerning the Balkan Other, there is an insufficiency in the analysis of the relationships between Greece, West, East and the Balkans, as it has been perceived and consolidated into theModern Greek culture. In addition, the fact that Greece geographically belongs to the Balkan Peninsula, but was often constructed - both within the Greek and the West imaginative geography- as the 'only western state into the Balkans' reveals the complexity of the hierarchical geographical patterns discussed here and adds even h ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47478
ND
47478
Εναλλακτικός τίτλος
"Balkans" in modern greek culture: negotiating a term
Συγγραφέας
Μαραζόπουλος, Πέτρος του Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καργιώτης Δημήτριος
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα
Demirözu Damla
Dinu Tudor
Μαραντζίδης Νικόλαος
Σαλακίδης Γεώργιος
Γιώτη Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλώσσα & Λογοτεχνία
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Βαλκάνια; Βαλκανισμός; Οριενταλισμός; Επάλληλοι οριενταλισμοί; Νεοελληνική λογοτεχνία; Βαλκανικοί πόλεμοι; Βαλκανικός υπαρκτός σοσιαλισμός; Μετα-κομμουνιστικά Βαλκάνια; Εθνικές ταυτότητες; Συμβολική γεωγραφία; Εικονολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, x, 408 σ.