Θεολογική και ηθική θεώρηση των κλινικών δοκιμών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ασχολήθηκε με την ηθική και θεολογική θεώρηση των κλινικών δοκιμών. Η συμβολή της θα μπορούσε συνοπτικά να εντοπιστεί στα ακόλουθα: α) Ενδιέτριψε για πρώτη φορά, εξ όσων γνωρίζουμε για τα ελληνικά δεδομένα, στο θέμα των κλινικών δοκιμών υπό την προοπτική της ηθικής και θεολογικής θεώρησης, β) Παρουσίασε αναλυτικά τα κύρια δεδομένα (ιατροφαρμακευτικά, ιστορικά, νομορυθμιστικά-κανονιστικά, θρησκειολογικά, βιοηθικά, ηθικά και θεολογικά) που σχετίζονται με τις κλινικές δοκιμές, γ) Επιβεβαίωσε την εφαρμογή της χρήσης των γενικών βιοηθικών αρχών της Ορθόδοξης Θεολογίας στην προσέγγιση των κλινικών δοκιμών, δ) Έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω εμβάθυνση και ενασχόληση με το θέμα, ε) Αναφέρθηκε σε σημεία που χρήζουν προσοχής από αρμόδιους φορείς και επιτροπές κατά τη βιοηθική και όχι μόνο, αξιολόγηση των κλινικών δοκιμών, στ) Συνέβαλε στη διεπιστημονική προσέγγιση ενός βιοηθικού ζητήματος όπως είναι οι κλινικές δοκιμές, επιβεβαιώνοντας τη διαλεκτική σχέση της Ορθόδοξης Θεολογία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The contribution of this dissertation could be summarized as follows: a) It dissertated for the first time, as far as we know within the Greek sphere, on the subject of clinical trials in the perspective of the moral and theological view; b) It presented the main data in detail (medical, historical, legislative-regulatory, religiological, bioethical, ethical and theological) relating to clinical trials; c) it confirmed the application of the use of the general bioethical principles of Orthodox Theology in the approach of clinical trials; d) laid the foundation for further deepening and engagement on the subject; e) mentioned points that merit attention by relevant bodies and committees in the bioethical, and beyond, evaluation of clinical tests; f) contributed to the multidisciplinary approach of a bioethical matter such as clinical tests, confirming the dialectical relationship between Orthodox Theology and healthcare sciences; g) negotiated a matter with various extensions, as is for ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47064
ND
47064
Εναλλακτικός τίτλος
Theological and ethical consideration of clinical trials
Συγγραφέας
Χατζημιχαήλ, Χρίστος του Αντώνιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κορναράκης Κωνσταντίνος
Νικολαΐδης Απόστολος
Φανάρας Βασίλειος
Παπαθωμάς π. Γρηγόριος
Μπελέζος Κωνσταντίνος
Ζωφράφος Γεώργιος
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοηθική; Θεολογία; Ηθική; Κλινικές δοκιμές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
399 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.