Ο θεσμός της ιεροσύνης στην Παλαιά Διαθήκη

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη του θεσμού της ιεροσύνης στον βιβλικό Ισραήλ με βάση τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Η διαπραγμάτευση του θέματος πραγματοποιείται σε τρία μέρη. Στο Α′ μέρος εξετάζεται το ιερατείο στους λαούς της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής, στους Σουμέριους, Ασσύριους-Βαβυλώνιους, στη Χαναάν, τους Χετταίους και την αρχαία Αίγυπτο. Στο ε-ξωβιβλικό περιβάλλον παρατηρείται η συμμετοχή του βασιλιά στο ιερατείο, η διάρθρωση του ιερατείου σε ανώτερο και κατώτερο κλήρο καθώς επίσης και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιερέων στη λατρεία και στο ναό. Στο Β′ μέρος εξετάζεται η πορεία της ιεροσύνης από την πρώιμη περίοδο της ιστο-ρίας του Ισραήλ έως και το τέλος της προαιχμαλωσιακής περιόδου. Αναλύο-νται ο Μωυσής, ο Σαδώκ, ο ιερέας Ηλί, οι Λευίτες καθώς επίσης και η θρη-σκευτική μεταρρύθμιση του Ιωσία. Στο Γ′ μέρος εξετάζεται η πορεία της εξέ-λιξης του ιερατείου μετά την περίοδο της αιχμαλωσίας, έως και την ελληνι-στική περίοδο, σύμφωνα με τα βιβλία του προφήτη Ιεζεκιήλ, του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the thesis was the research of priesthood in ancient Israel ac-cording to Old Testament texts. The analysis of the theme is presented in three parts. The first part deals with the priests of Ancient Near East, Sumer, Assyrian-Babylonian, in Canaan and in ancient Egypt. In the extra-biblical en-vironment the king participates in the worship, there are high priests and sec-ond class priests and also there are duties and activities of the priests in the worship and also in the temple and cultic affairs. The second part examines the priesthood in biblical Israel, from the desert period until the end of pre-exilic period. There is an analysis of Moses, Zadok, Eli the priest, Levites and Josiah’s religious reform. In the third part of the thesis there was a presenta-tion of the development of Israel’s priesthood from the post-exilic period since the Hellenistic period, according to the books of Ezekiel, Chronicles, Priestly Code and the books of Maccabees. There is an analysis ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47041
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47041
ND
47041
Εναλλακτικός τίτλος
Priesthood in Old Testament
Συγγραφέας
Δήμου, Νικόλαος του Ηλίας
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μούρτζιος Ιωάννης
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Γαλάνης Τιμολέων
Ατματζίδης Χαράλαμπος
Γκουτζιούδης Μόσχος
Σκαλτσής Παναγιώτης
Ιωαννίδης Φώτιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ιεροσύνη; Ιερείς; Μεσοποταμία; Ισραήλ; Αιχμαλωσιακή περίοδος; Μεταιχμαλωσιακή περίοδος; Παλαιά Διαθήκη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
172 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)