Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και κοινωνική αλλαγή: προσπάθειες, ματαιώσεις και αναθεωρήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1910-1930)

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη μελέτη της δημιουργίας, της δράσης και των επιδράσεων και την αξιολόγηση της προσφοράς του ΕΟ από την ίδρυσή του το 1910 μέχρι και το 1930 και επιμερίζεται σε δυο μέρη: Το πρώτο μέρος αφορά στο θεωρητικό, μεθοδολογικό και ιστορικό πλαίσιο της έρευνας, όπου προσδιορίζονται τα ερευνητικά ερωτήματα, η μεθοδολογία έρευνας, το αρχειακό υλικό, τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία της μελέτης και αναλύεται το ιστορικό πλαίσιο που οδηγεί στην ίδρυση του ΕΟ με τις επιμέρους παραμέτρους του: κοινωνική, πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας του 1910, κατάσταση της εκπαίδευσης, επίδραση του μεταρρυθμιστικού ρεύματος της Γερμανίας, δημοτικισμός και διαμόρφωση του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Το δεύτερο μέρος με τίτλο: Ο εκπαιδευτικός Όμιλος & η πορεία του (1910-1930), αναλώνεται στη διερεύνηση των βασικών πτυχών του ΕΟ, δηλαδή τη μόρφωση και συγκρότηση των τριών πρωτεργατών του, το παρασκήνιο ίδρυσής του μέσα από επιστολές των ιδρυτών-εργατών του, το περιεχόμενο ιδρυτικών κειμένων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research aims at studying the creation, the action and the impact and the evaluation of the EA's offer from its foundation in 1910 until 1930 and is divided into two parts: The first part concerns the theoretical, methodological and historical context of the research; the research questions, the research methodology, the archival material, the originality of the study are documented and the historical background that leads to the founding of the EA with its individual parameters is analyzed: the social, political reality of Greece at the state of education, the impact of the reform in Germany,the demoticism and the configuration of educational demotic. The second part, entitled: The Educational Association and its course (1910-1930), explores the basic aspects of the EA, namely the education and the formation of its three progenitors, the background of its foundation through the corresponds, the content of its founding texts (statement, letter, original program, purpose of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46876
ND
46876
Εναλλακτικός τίτλος
Educational reform and social change: endeavors, cancellations and reviews within the framework of the Educational Group (1910-1930)
Συγγραφέας
Χαντζή, Στυλιανή του Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Μπέτσας Ιωάννης
Μαυρισκούφης Δημήτριος
Ηλιάδου - Τάχου Σοφία
Χαραλάμπους Δημήτριος
Τσιούμης Κωνσταντίνος
Καλεράντε Ευαγγελία
Τζάρτζας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση; Κοινωνική αλλαγή; Εκπαιδευτικός δημοτικισμός; Εκπαιδευτικός Όμιλος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
686 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)