Το βιογραφικό φιλμ στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή (1926-2018): μια θεωρητική και ιστορική μελέτη

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή στοχεύει στην κατασκευή του ελληνικού κινηματογραφικού είδους της βιογραφίας, χρησιμοποιώντας τη θεωρία και τη μεθοδολογία των κινηματογραφικών ειδών μυθοπλασίας. Η ακαδημαϊκή έρευνα που αφορά στον εγχώριο κινηματογράφο δεν έχει εξετάσει επισταμένως τις ελληνικές βιογραφικές ταινίες μέχρι σήμερα. Τα μικρά σε αριθμό κείμενα που πραγματεύτηκαν βιογραφίες του ελληνικού κινηματογράφου περιορίζονται σε γενικές παρατηρήσεις και σχόλια που αφορούν άλλα ζητήματα. Παρατηρούμε, δηλαδή, πως δεν προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των βιογραφιών ούτε τις εντάσσουν σε ένα είδος. Αυτό το κενό προσπαθεί να καλύψει η παρούσα διατριβή, απαντώντας στο κατά πόσο οι βιογραφικές ταινίες που εντοπίζονται στον ελληνικό κινηματογράφο μπορούν να συνθέσουν ένα κινηματογραφικό είδος με διακριτά στάδια εξέλιξης. Το παραπάνω ερώτημα εξετάζεται μέσω της διεξοδικής κειμενικής και συγκειμενικής μελέτης ενός corpus 54 ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου της περιόδου 1926-2018. Έτσι, η διατριβή ισχυρίζε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis aims at constructing the Greek biographical film genre, employing the theory and methodology of fiction film genres. The academic research into Greek cinema has not sufficiently studied the biographical films to this date. The small number of texts concerning Greek biographies are confined to general observations and comments that focus on other aspects. As a result, they do not define the characteristics of the biographies nor do they constitute them as a genre. This thesis aims to fill this gap answering the question of whether the biographies found in Greek cinema can compose a genre with distinct development stages. The question above is examined through the detailed textual and contextual study of a corpus of 54 films from the 1926-2018 period of Greek cinema. Thus, this thesis clarifies that Greek film biographies can be viewed as a film genre, which emerged during the silent period of the of medium. At the same time, it informs us that the evolution of the gen ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2023)
DOI
10.12681/eadd/46841
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46841
ND
46841
Εναλλακτικός τίτλος
The biographical film in greek film production (1926-2018): a theoretical and historical study
Συγγραφέας
Τριανταφυλλίδου, Δέσποινα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Κινηματογράφου
Εξεταστική επιτροπή
Θανούλη Ελευθερία
Αδάμου Χριστίνα
Κακλαμανίδου Δέσποινα
Πασχαλίδης Γρηγόριος
Μήνη Παναγιώτα
Δερμεντζόπουλος Χρήστος
Καρακάσης Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνικός κινηματογράφος (1926-2018); Ελληνικές βιογραφικές ταινίες; Κλασικός κινηματογράφος του Χόλιγουντ; Θεωρία των κινηματογραφικών ειδών; Συμβάσεις είδους; Νέα κινηματογραφική ιστορία: κειμενική-συγκειμενική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
398 σ., εικ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.