Μελέτη επιρροής περιβαλλοντικών και πολεοδομικών στοιχείων στις αξίες ακινήτων: συγκριτική μελέτη των αξιών μετά από πολεοδομικές και περιβαλλοντικές αλλαγές μέσω ευδαιμονικών μοντέλων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί να συμβάλλει στην ανάλυση της σχέσης της αξίας των ακινήτων με πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σε πρώτο στάδιο, πραγματοποιήθηκε η μελέτη των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιθυμία ή μη συνεισφοράς στη διατήρηση ενός πολεοδομικού ή περιβαλλοντικού στοιχείου στη μελετώμενη περιοχή με τη βοήθεια ενός μοντέλου της μορφής WTP-WTA βασισμένο στη λογική των ευδαιμονικών μοντέλων. Σε δεύτερη στάδιο και αφού έγινε κατανοητή η περιβαλλοντική και πολεοδομική οπτική των πολιτών με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου, μελετάται με τη βοήθεια ενός ευδαιμονικού μοντέλου ο βαθμός επιρροής των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών στοιχείων στις αξίες των ακινήτων ανάλογα με το μέγεθος, την εγγύτητα, την κατάσταση και άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πόσο και πως συγκεκριμένα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά επιδρούν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis attempts to contribute to the analysis of the relationship between real estate values and urban and environmental factors. Firstly, the study of urban, environmental, economic and social factors that influence the desire or not to contribute to the conservation of an urban or environmental element in the study area was carried out using a WTP-WTA model based on hedonic models. Secondly, and after understanding the environmental and urban perspective of the citizens on the basis of the results of the first stage, the degree of influence of the urban and environmental urban factors on real estate values according to size, proximity, property features and other features is studied based on hedonic models. In this way, a comprehensive analysis is conducted on the way and magnitude of the effect of urban and environmental features on real estate values. In other words, the purpose of the present thesis is to analyze the benefits or negatives of urban and environmental interventio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46831
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46831
ND
46831
Εναλλακτικός τίτλος
Impact analysis of environmental and urban planning factors on real estate values: comparative analysis of real estate values after urban planning and environmental regenerations through hedonic modeling
Συγγραφέας
Ξιφιλίδου, Αγάπη του Ευστάθιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Σπαταλάς Σπυρίδων
Τσιούκας Βασίλειος
Καρανικόλας Νικόλαος
Αρβανίτης Απόστολος
Πατιάς Πέτρος
Βαγιωνά Δήμητρα
Ποζουκίδου Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Αξίες; Ακίνητα; Αναπλάσεις; Ευδαιμονικά μοντέλα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxiv, 499 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)