Διάχυση πληροφορίας και κυρίαρχα σύνολα σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Περίληψη

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων για την αποτύπωση των συνθηκών που επικρατούν στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένα. Νέα δίκτυα αυτής της μορφής εγκαθίστανται διαρκώς, τα οποία λόγω των λειτουργικών απαιτήσεων και της τεχνολογικής προόδου έχουν αυξημένο αριθμό κόμβων. Ο όγκος των παραγόμενων δεδομένων είναι ιδιαίτερα μεγάλος και η συλλογή και η μεταφορά τους κεντρικά απαιτεί τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. Στην παρούσα διατριβή προτείνονται δύο μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος της Διάχυσης της Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων, δηλαδή της μεταφοράς των δεδομένων από και προς τους κόμβους αυτών των δικτύων. Η πρώτη μέθοδος που προτείνεται βασίζεται στη χρήση Τυχαίων Περιπατητών. Αρχικά παρουσιάζεται μια εις βάθος πρωτότυπη ανάλυση της απόδοσης της χρήσης ενός Τυχαίου Περιπατητή για την κάλυψη ενός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης είναι μια αναλυτική σχέση για την κάλυψη του δικτύου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Over the last decades, a large number of Wireless Sensor Networks have been developed to monitor the conditions in the places where they are installed. Networks of this kind are constantly being installed, which due to functional requirements and technological advancements have an increased number of nodes. The amount of the produced data is enormous, and the collection and transmission of them centrally requires the use of innovative methods. In this thesis, two methods are proposed to address the problem of information dissemination in WSNs, that is, the transmission of data to and from the nodes of these networks. The first proposed method is based on the use of random walkers. Initially an in-depth original analysis of the performance of using one random walker to cover a WSN is presented. The result of this analysis is an analytic relation of the network coverage as a function of the time required, expressed as the number of random walker’s hops. This analysis is supported by exte ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46723
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46723
ND
46723
Εναλλακτικός τίτλος
Information dissemination and dominating sets on wireless sensor networks
Συγγραφέας
Σκιαδόπουλος, Κωνσταντίνος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Αυλωνίτης Μάρκος
Δουληγέρης Χρήστος
Σταυρακάκης Ιωάννης
Πούλος Μάριος
Πέζαρος Δημήτριος
Τσουμάκος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Τυχαίοι περιπατητές; Συνδεδεμένα κυρίαρχα σύνολα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
6, xviii, 144 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)