Ανάπτυξη μικρογαλακτωμάτων ως συστημάτων χορήγησης βιοδραστικών ουσιών

Περίληψη

Τα μικρογαλακτώματα, ως υγρά κολλοειδή συστήματα, έχουν συγκεντρώσει το επιστημονικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα του τομέα φαρμάκων και τροφίμων, καθώς αποτελούν άριστο περιβάλλον εγκλωβισμού ουσιών αυξάνοντας ταυτόχρονα τη βιοδιαθεσιμότητά τους. Σκοπό της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη βιοσυμβατών μικρογαλακτωμάτων βασισμένων, κυρίως, σε φυσικά έλαια και επιφανειοενεργά με σκοπό τη χρήση τους στον εγκλωβισμό ουσιών με θεραπευτικό ενδιαφέρον. Δύο (2) διαφορετικές οδοί χορήγησης βιοδραστικών ουσιών μελετήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής με σκοπό τη μελέτη της πολυ-λειτουργικής φύσης των υγρών νανοδιασπορών σε φαρμακευτικές εφαρμογές. Διαφορετικά μικρογαλακτώματα, που ανήκαν στην κατηγορία τύπου νερού-σε-έλαιο(Ν/Ε) αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης και τελικά χρησιμοποιήθηκαν για τον εγκλωβισμό βιοδραστικών ουσιών. Ο δομικός χαρακτηρισμός των μικρογαλακτωμάτων, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των τεχνικών της Δυναμικής Σκέδασης Φωτός (DLS), του Ηλεκτρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Microemulsions, as liquid colloidal systems, have attracted the scientific interest mainly in the field of pharmaceuticals and foods, as they serve as excellent hosts for compound encapsulation increasing their final bioavailability. The aim of the present thesis was the formulation of biocompatible microemulsions based mainly on natural oils and biocompatible surfactants in order to serve as hosts for the encapsulation of natural bioactive compounds of therapeutic interest. Two (2) different routes of administration of high user compliance were studied in the present work in order to exploit the multi-functional nature of the formulated colloidal dispersions. Different microemulsions were formulated, for the encapsulation of bioactive compounds, belonging to the category of water-in-oil (W/O) systems. The structural characterization of the microemulsions was conducted by means of Dynamic Light Scattering(DLS), Electron Paramagnetic Resonance (EPR), Dynamic Interfacial Tension (DIT) an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46670
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46670
ND
46670
Εναλλακτικός τίτλος
Development of microemulsions for the administration of bioactive compounds
Συγγραφέας
Μήτσου, Ευγενία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταμάτης Χαράλαμπος
Ξενάκης Αριστοτέλης
Καταπόδης Πέτρος
Μπάρκουλα Νεκταρία
Sonvico Fabio
Παπαδημητρίου Βασιλική
Πλέτσα Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μικρογαλακτώματα; Αντιοξειδωτικά; Ενθυλάκωση; Ένζυμα; Δυναμική σκέδαση φωτός; Ηλεκτρονικός παραμαγνητικός συντονισμός; Κυτταροτοξικότητα; Επιθηλιακή μεταφορά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
193 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)