Δοκίμια στη χρηματοοικονομική διάρθρωση των εισηγμένων μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Περίληψη

Σε αυτήν τη διδακτορική διατριβή εξετάζουμε την επιρροή των ειδικών χαρακτηριστικών της επιχείρησης, του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των θεσμικών εξωτερικών παραγόντων στη διαμόρφωση των αποφάσεων περί της μόχλευσης των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένες δευτερογενείς αγορές διαπραγμάτευσης. Αρχικά, παρέχουμε αποδείξεις ότι ο δείκτης μόχλευσης των επιχειρήσεων συνδέεται αρνητικά με την κερδοφορία της και σχετίζεται θετικά με τη δομή του ενεργητικού και το μέγεθος της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία μεγέθους στην οποία ανήκει [π.χ. πολύ μικρή (micro), μικρή (small) και μεσαία (medium)] αλλά και τη γεωγραφική της προέλευση (χώρες του πυρήνα, της περιφέρειας, νέες χώρες μέλη και χώρες υψηλής τεχνολογίας). Η φορολογία είναι σημαντική και για όλες τις υποομάδες και υποκατηγορίες. Επιπλέον, επαληθεύω ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, οι νέες χώρες μέλη και οι χώρες υψηλής τεχνολογίας επηρεάστηκαν αρν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

We investigate the influence of firm-specific characteristics, macroeconomic environment and institutional factors on corporate leverage of listed European SMEs. First, I provide evidence that the firms’ leverage ratio is negatively related to profitability and positively related to asset structure and firm size (measured as sales evolution), regardless of the category (e.g. micro, small and medium) of the companies and the country group (e.g. core, periphery, new members and new technology countries). Taxation is significant for all the subgroups and subcategories as well. Moreover, I verify that firms belong to the European periphery, the new member countries and the high technology countries were affected negatively (increased leverage) during the ESDC and the opposite stands for the core European countries. Secondly, the macroeconomic impacts on leverage are different inside the EMU and outside the EMU. Long-run and short-run relations of leverage and macroeconomic conditions exhib ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46626
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46626
ND
46626
Εναλλακτικός τίτλος
Essays on capital structure of european listed small and medium enterprises
Συγγραφέας
Σαββάκης, Γεώργιος του Αντώνιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Καινούργιος Δημήτριος
Πετράκης Παναγιώτης
Δότσης Γεώργιος
Αλεξάκης Παναγιώτης
Βασιλείου Δημήτριος
Ηρειώτης Νικόλαος
Μπάλιος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Επιχειρηματική μόχλευση; Κεφαλαιακή διάρθρωση; Διεθνείς χρηματαγορές; Παραγωγικότητα; Θεσμικοί παράγοντες; Δικαιοσύνη; Διαφθορά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
ix, 173 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)