Το Υψηλό και η αυτονομία της τέχνης: η ποιητική του απείρου στον Σίλλερ

Περίληψη

Τόσο το αίσθημα του Υψηλού (das Erhabene), όσο και η αυτονομία της τέχνης (Kunstautonomie) ως απουσία μη αισθητικών σκοπών και κανόνων κατά την παραγωγή και την πρόσληψη του έργου τέχνης, αποτελούν δύο σημαντικούς πυλώνες της αισθητικής του Φρίντριχ Σίλλερ. Ωστόσο οι απόψεις των ερευνητών διίστανται ως προς τη σχέση που συνδέει αυτές τις δύο βασικές έννοιες: πρόκειται για σχέση συμπληρωματικότητας, συνύπαρξης ή αντίθεσης; Η παρούσα εργασία, μέσω της ανάλυσης των δομικών στοιχείων του Υψηλού και του προτάγματος της αυτονομίας της τέχνης στο έργο του Σίλλερ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται όχι για απλές συμπληρωματικές ή αντιθετικές έννοιες, αλλά για εννοιολογικά σύνολα που αντιστοιχούν στις δύο βασικές τάσεις της σκέψης του καλλιτέχνη και στοχαστή Σίλλερ, δηλαδή στην επιθυμία για συμφιλίωση των αντιθέτων (νόμος και φύση, αισθητικότητα και λόγος, χάρη και αξιοπρέπεια κ.ο.κ.) μέσω ομαλών και αρμονικών σταδίων προόδου και στην συνείδηση της αναπόφευκτης αντινομίας και της ανυπέρβλητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe Sublime as well as the Autonomy of art, seen as a complete absence of non-aesthetic purposes and rules during the production and reception of art, constitute two fundamental pillars of Friedrich Schiller’s aesthetics. Nevertheless, researchers dispute over the question regarding the nature of the relation between the two: is it one of complementation, co-existence or contrast? This thesis analyses the structural elements of the Sublime and the Autonomy of art in Schiller’s work and reaches the conclusion that they are not just complementary or contrary to each other; they constitute complex notions corresponding to the two fundamental tendencies of Schiller the artist and thinker, i.e. his desire for harmonious, progressive reconciliation of the contraries (law and nature, world of the senses and reason, grace and dignity e.a.) and the awareness that human existence is defined by inevitable antinomy and unsurpassable contradiction. The complex notions of the Sublime and the Autono ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Das Erhabene und die Kunstautonomie als Negation außerästhetischer Ziele und Regel bei der Produktion und Rezeption von Kunst sind die beiden Pfeiler der Schillerschen Ästhetik. Trotzdem ist sich die Forschung nicht darüber einig, ob das Postulat der Kunstautonomie mit dem Konzept des Erhabenen zu vereinbaren ist, da Letzteres herkömmlicherweise als eine ethische Forderung zu Heroismus verstanden wird, welche die Grenzen der Ästhetik sprengt. Diese Dissertation analysiert die strukturellen Elemente der Erhabenheit und der Kunstautonomie in Schillers Werk und gelangt zum Schluss, dass diese Konzepte nicht nur komplementär oder gar gegensätzlich sind; sie stellen komplexe Begriffsfelder dar, welchen zwei fundamentale Tendenzen von Schiller dem Künstler entsprechen: sein Wunsch nach harmonischer, progressiver Versöhnung der Gegensätze (Gesetz und Natur, Sinnlichkeit und Vernunft, Anmut und Würde usw) einerseits und andererseits das Bewußtsein, dass die menschliche Existenz durch unentrinn ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46493
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46493
ND
46493
Εναλλακτικός τίτλος
The Sublime and the Autonomy of Art: Schiller's Poetics of Infinity
Erhabenheit und Kunstautonomie: Schillers Poetik des Unendlichen
Συγγραφέας
Αυγερινού, Σοφία (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πετροπούλου Παρασκευή
Αντωνοπούλου Αναστασία
Μητραλέξη Αικατερίνη
Μιχάλσκι Μαρκ
Λίντινγκερ Στέφαν
Λασκαρίδου Όλγα
Σλουμ Χανς
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γερμανική, Ολλανδική, Σκανδιναβική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Υψηλό; Αυτονομία τέχνης; Ποιητική; Σίλλερ, Φρίντριχ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γερμανικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.