Μέθοδοι βέλτιστης μοντελοποίησης μηχανικών συστημάτων με γραμμικά και μη γραμμικά χαρακτηριστικά με χρήση αριθμητικών και πειραματικών μεθόδων

Περίληψη

Ήδη, τα εμπορικά λογισμικά ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων (FEA) χρησιμοποιούν αποκλειστικά μεθόδους παραγώγων (gradient-based) για προβλήματα δομικής βελτιστοποίησης και ενημέρωσης μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων (FE). Παρόλο υπολογιστικά ταχείς, η ανεπαρκής αξιοπιστία αυτών των αλγορίθμων αποδίδεται σε αμφιβολία σύγκλισης προς το ολικό ακρότατο. Επιπλέον, επαναληπτικές τεχνικές απαλλαγμένες παραγώγων δια- τίθενται επίσης τόσο σε εμπορικές όσο και σε ελεύθερες μαθηματικές πλατφόρμες, με το μειονέκτημα της αδυναμίας παραλληλοποίησης και της απαραίτητης μείωσης του μοντέλου FE ή της επέκτασης πειραματικών δεδομένων. ́Ετσι, η Στρατηγική Εξέλιξης Προσαρμογής Πίνακα Συνδιακύμανσης Covariance Matrix Adaption Evolution (CMA-ES), ένας σύγχρονος, απαλλαγμένος παραγώγων, μη παρεμβατικός, στοχαστικός αριθμητικός αλγόριθμος βελτιστοποίησης καθώς επίσης και ο αλγόριθμος δειγματοληψίας Transitional Markov Chain Monte Carlo (TMCMC) συζευγμένοι με εμπορικούς επιλυτές FEA τύπου NASTRAN, χρησιμοποιούντ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Currently, commercial finite element analysis (FEA) solvers are only using gradient-based methods for structural optimization and finite element (FE) model updating problems. Although, computationally cheap, poor reliability of these line search algorithms, is attributed to dubiety of convergence to the global optimum by entrapment in a local extremum. Moreover, iterative gradient-free techniques are also available in both commercial and free numerical computing environments, on the disadvantage of parallelization inability and indispensable FE model reduction or data expansion, that contribute to insufficient accuracy. Thus, Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA- ES), a state-of-the-art, non-gradient, non-intrusive, stochastic numerical optimization algorithm and Transitional Markov Chain Monte Carlo (TMCMC) sampling algorithm coupled to commercial NASTRAN format FEA solvers, are utilized in a Computational Framework for model updating, uncertainty quantification and mo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46429
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46429
ND
46429
Εναλλακτικός τίτλος
Optimal finite element modeling of mechanical systems with linear and nonlinear characteristics using numerical and experimental methods
Συγγραφέας
Αραϊλόπουλος, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Γιαγκόπουλος Δημήτριος
Νατσιάβας Σωτήριος
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Σαπίδης Νικόλαος
Χατζή Ελένη
Σαραβάνος Δημήτριος
Φασόης Σπήλιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Δυναμική κατασκευών; Αναγνώριση συστήματος; Μη-γραμμική ανάλυση; Ενημέρωση μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων; Πρόβλεψη τάσεων και κόπωσης; Αντίστροφη μηχανική; Ποσοτικοποίηση αβεβαιοτήτων; Επιλογή μοντέλου; Καταστατικός νόμος επαφής-κρούσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxxv, 200 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)