Διασυνοριακή εποπτεία και εξυγίανση των σημαντικών τραπεζικών ομίλων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης

Περίληψη

Η σύσταση των δύο (2) πρώτων πυλώνων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, δηλ. του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ), αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία για την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας και εξυγίανσης τραπεζών. Η ανάθεση της αρμοδιότητας για την εφαρμογή του νέου πλαισίου για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων σε υπερεθνικές αρχές (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ)) αναμένεται να διευκολύνει την αποτελεσματική διασυνοριακή εποπτεία και εξυγίανση των μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων της ευρωζώνης. Το νέο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας και εξυγίανσης στοχεύει στην προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της τραπεζικής αγοράς, όπως αυτή διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και της δημοσιονομικής κρίσης της ευρωζώνης. Η διδακτορική διατριβή εξετάζει εκτενώς και σε βάθος την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου εποπτείας και εξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The establishment of the first two (2) pillars of the European Banking Union, namely the Single Supervisory Mechanism (SSM) and the Single Resolution Mechanism (SRM), is a milestone in the process for the Europeanization of banking supervision and resolution. Assigning upon supranational authorities (European Central Bank (ECB) and Single Resolution Board (SRB)), the responsibility for the application of the newly-established Union crisis prevention and crisis management framework is expected to facilitate the effective cross-border supervision and resolution of the largest euro area banking groups. The new institutional and regulatory framework for supervision and resolution aims at promoting financial stability and addressing the financial fragmentation observed in the euro area during the international financial crisis and the euro area fiscal crisis. The PhD thesis examines extensively and in detail the application of the regulatory framework for supervision and resolution by the E ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46338
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46338
ND
46338
Εναλλακτικός τίτλος
Cross-border supervision and resolution of significant banking groups in the context of the European Banking Union
Συγγραφέας
Μαραγκόπουλος, Νίκος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών . Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
Εξεταστική επιτροπή
Ταγαράς Χαρίσιος
Γκόρτσος Χρήστος
Στεφάνου Κωνσταντίνος
Χατζόπουλος Βασίλειος
Παπαντώνη Μαρία
Τριανταφυλλάκης Γεώργιος
Λιβαδά Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Εξυγίανση; Εποπτεία; Τραπεζική ένωση; Τραπεζικός όμιλος; Αναδιάρθρωση παθητικού; Σχέδιο ανάκαμψης; Έγκαιρη παρέμβαση; Κρατική ενίσχυση; Προληπτική ανακεφαλαιοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
339 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)