Τα συστήματα μέτρησης και διαχείρισης της απόδοσης και του κινδύνου στο νέο δημόσιο μάνατζμεντ: η περίπτωση του ελληνικού δημόσιου τομέα

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αποτιμά την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του μοντέλου P.A.R.M.M. (μοντέλο μέτρησης απόδοσης και κινδύνου) στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, στηριζόμενη σε ένα αξιόπιστο και έγκυρο ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν με τη χρήση προηγμένων στατιστικών εργαλείων, δείχνουν ότι η χρήση του προτεινόμενου μοντέλου PA.R.M.M. συγκεντρώνει μακροπρόθεσμα οφέλη για την διοίκηση του δημόσιου οργανισμού, στην προσπάθεια στρατηγικού σχεδιασμού και ελέγχου της απόδοσης και των κινδύνων, ειδικότερα των λειτουργικών και του οικονομικών, που τον περιβάλλουν. Τα συμπεράσματα από την ανάλυση των δεδομένων, συζητούνται πιο διεξοδικά.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research evaluates the application and the results of the P.A.R.M.M. (model of performance and risk measurement) in the Hellenic Public Administration based on a reliable and valid questionnaire. The questionnaires analyzed using advanced statistical tools indicate that the use of the proposed PA.R.M.M. brings long-term benefits to the management of the public organizations, to the strategic planning and control of performance and risks, in particular, the operational and financial risks around them. The findings from the data analysis are discussed in more detail.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
DOI
10.12681/eadd/46050
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46050
ND
46050
Εναλλακτικός τίτλος
Measuring and managing performance and risk in new public management: the case of greek public sector
Συγγραφέας
Βύττας, Βασίλειος του Μιλτιάδης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Βούζας Φώτιος
Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
Ταμπακούδης Ιωάννης
Κιόχος Απόστολος
Αρτίκης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Κίνδυνος; Απόδοση; Δημοσιονομική κρίση; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
455 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.