Υβριδικά υλικά βασισμένα στο γραφένιο και σχετικά υλικά με μεταλλικές νανοσυστάδες για εφαρμογές μετατροπής ενέργειας

Περίληψη

Η απομόνωση του γραφενίου πυροδότησε το επιστημονικό ενδιαφέρον για τα δισδιάστατα υλικά, το οποίο έχει επεκταθεί προς την εξεύρεση και άλλων συγγενών υλικών όπως τα διχαλκογενίδια μετάλλων μετάπτωσης (TMDs) με κύριους εκπροσώπους τα MoS2 και WS2. Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στην ανάπτυξη υβριδικών υλικών με βάση το γραφένιο και τα TMDs, τα οποία συνδυάζονται με μεταλλικές νανοσυστάδες για εφαρμογές μετατροπής ενέργειας. Αρχικά, φύλλα γραφενίου τροποποιήθηκαν ομοιοπολικά με οργανικές ομάδες που φέρουν αμμωνιακά ιόντα και συνδέθηκαν μέσω υπερμοριακών αλληλεπιδράσεων με φθορίζουσες μεταλλικές νανοστάδες με βάση τον χρυσό και τον άργυρο χρησιμοποιώντας α-λιποϊκό οξύ ως συνδέτη. Ο σχηματισμός της κατάστασης των διαχωρισμένων φορτίων και η μεταφορά ενέργειας ή/και φορτίου από τις μεταλλικές νανοσυστάδες προς το γραφένιο οδήγησαν στην φωτοεπαγόμενη παραγωγή υδρογόνου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αναγωγή της 4-νιτροφαινόλης. Στη συνέχεια, μελετήθηκαν υλικά με βάση ολιγο-στρωματι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The isolation of monolayered graphene brought 2D family into the limelight extending the scientific interest to include other materials such as transition metal dichalcogenides (TMDs) with MoS2 and WS2 as main flatlanders. This PhD Thesis deals with the preparation of graphene and TMDs combined with fluorescent metal nanoclusters focusing on the development of hybrid materials for energy conversion applications. Firstly, graphene sheets were covalently functionalized with organic moiety bearing ammonium units and supramolecularly tethered to negatively charged α-lipoic acid-stabilized metal nanoclusters (MNCs) of gold and silver. The corresponding ensemble was successfully employed as a proficient catalyst for the model reduction of 4-nitrophenol to the corresponding 4-aminophenol as proof for the photoinduced hydrogen production, while the mechanistic pathways took place upon photoillumination of the hybrid are discussed. Next, a facile way to prepare nitrogen doped TMDs (MoS2 and WS2 ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46034
ND
46034
Εναλλακτικός τίτλος
Hybrid materials based on graphene and related materials with metal nanoclusters for energy conversion applications
Συγγραφέας
Κοκλιώτη, Μαλαματένια Αναστάσιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τάσης Δημήτριος
Ταγματάρχης Νικόλαος
Προδρομίδης Μάμαντος
Μιχαηλίδης Άδωνης
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Ζαρκάδης Αντώνιος
Σίσκος Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Μηχανική & Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γραφένιο; Διχαλκογενίδια μετάλλων μετάπτωσης; Μεταλλικές νανοσυστάδες; Χημική τροποποίηση; Φθορισμός; Υβριδικά υλικά; Μετατροπή ενέργειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
8, vi, 145 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα