Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες διδιάστατων κρυστάλλων: νανοδομές με βάση το γραφένιο και διχαλκογενίδια μετάλλων μετάπτωσης

Περίληψη

Παρόλο που τα διδιάστατα (2D) υλικά είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες, μεγάλη ώθηση στο πεδίο αυτό δόθηκε από τη συστηματική μελέτη του γραφενίου η οποία ξεκίνησε το 2004 μετά την ελεγχόμενη μηχανική του αποφλοίωση. Παράλληλα, σημαντικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί, κυρίως κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και σε άλλα διδιάστατα υλικά τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιότητες οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις υπερτερούν αυτές του γραφενίου. Δεδομένου ότι οι θεμελιώδεις ιδιότητες που διέπουν τα 2D υλικά έχουν διεξοδικά μελετηθεί και κατανοηθεί, μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές προκλήσεις σήμερα, αποτελεί η σύνθεση των 2D υλικών σε μεγάλες ποσότητες ή/και η ανάπτυξή τους σε μεγάλες επιφάνειες με ελεγχόμενη ποιότητα στοχευμένη στην επιθυμητή εφαρμογή. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα σήμερα είναι η έλλειψη αξιόπιστων μεθόδων για την παραγωγή μεγάλης κλίμακας διδιάστατων κρυστάλλων ελεγχόμενου πάχους, με σκοπό την κάλυψη εκτεταμένων επιφανειών χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα τους εις βάρο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Two-dimensional (2D) materials have historically been one of the most extensively studied classes of materials. Α new chapter opened in 2004 with the controlled isolation and study of graphene flakes via mechanical exfoliation. Other 2D nanomaterials besides graphene, have attracted increasing attention because of their remarkable physical and chemical properties which in some cases surpass the properties of graphene. Given that the properties of 2D materials have been extendedly studied, one of the technological challenges regards the synthesis of 2D material in large volumes or over large areas with a consistent quality. One of the most important issues today is the lack of reliable methods for producing large-scale two-dimensional crystals of controlled thickness to cover extensive surfaces without sacrificing their quality at the expense of quantity. The current Ph.D. thesis focuses on the controlled synthesis of two-dimensional crystals as well as on selected applications. Emphasi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45594
ND
45594
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis, characterization and properties of 2D materials: graphene based nanostructures and transition metal dichalcogenides
Συγγραφέας
Αντωνέλου, Ασπασία Ευάγγελος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργακίλας Βασίλειος
Μπουρόπουλος Νικόλαος
Γιαννόπουλος Σπυρίδων
Πουλόπουλος Παναγιώτης
Τάσης Δημήτριος
Βογιατζής Γεώργιος
Ιωαννίδης Θεόφιλος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Φασματοσκοπία Raman; Διδιάστατοι κρύσταλλοι; Γραφένιο; Διχαλκογενίδια μετάλλων μετάπτωσης; Πηγές Λαϊσερ; Καρβίδιο του πυριτίου; Οξείδιο του γραφενίου; Γραφιτικά υλικά; Ετεροδομές van der Waals; Νιτρίδιο βορίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxv, 288 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.