Η χρήση των ελληνικών μύθων, υπό το πρίσμα της αλχημείας, στην τέχνη της Βόρειας και Κεντρικής Ιταλίας (1450 – 1600)

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η ερμηνεία εικαστικών έργων με μυθολογικό θέμα, φιλοτεχνημένων για αλχημικά περιβάλλοντα, δηλαδή για περιβάλλοντα που σχετίζονται με την προεπιστημονική κατάσταση της χημείας, στη Βόρεια και Κεντρική Ιταλία του 16ου αιώνα. Το ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με τις επιβιώσεις της μυθολογίας και τη μεταλλαγή του μύθου μέσα σε νέα περιβάλλοντα και με το αν η εικονογραφία της μυθολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο απεικόνισης της αλχημείας. Κατ’ επέκταση, τί εννοούμε όταν λέμε ότι ένα έργο, που περιέχει μια αναγνωρίσιμη μυθολογική μορφή, είναι αλχημικό και ουσιαστικά πώς επαναχρησιμοποιείται και επανανοηματοδοτείται η εικονογραφία της μυθολογίας μέσα σε περιβάλλοντα τεχνολογίας και καινοτομίας, που δεν έχουν μια καθιερωμένη εικονογραφία, ως γλώσσα έκφρασης για την απεικόνιση τεχνικών διαδικασιών και σκευασμάτων. Στόχος της διατριβής είναι η εξέταση του θέματος ως μιας αυτόνομης κατηγορίας εικαστικών έργων, η επανεξέταση ήδη γνωστών αλχημικών έργων με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation focuses on the interpretation of artworks with mythological subjects created for alchemical environments, that is, for environments related to the pre-scientific state of chemistry, in 16th century Northern and Central Italy. The research question relates to the survival of mythology and the transformation of myth in new environments and examines whether the iconography of mythology can be used as a tool for depicting alchemy. By extension, what do we mean when we say that a work that contains an identifiable mythological form is alchemical and essentially how is the iconography of mythology re-used and redefined within technology and innovation environments that do not have an established iconography as a language of expression for visualization of technical procedures and formulations. The aim of the dissertation is to examine the subject as an autonomous category of visual artworks, to review already known alchemical works on the basis of new interpretations and und ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45762
ND
45762
Εναλλακτικός τίτλος
The use of greek myths, from the perspective of alchemy, in the art of Northern and Central Italy (1450 – 1600)
Συγγραφέας
Βουτσινά, Σταλίνα Άγγελος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαρκάτου Θεοδώρα
Μαυρομιχάλη Ευθυμία
Σαραφιανός Αριστείδης
Φλιτούρης Λάμπρος
Ιωάννου Παναγιώτης
Κορνέζου Τιτίνα
Μαρκαντωνάτος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Τέχνες
Λέξεις-κλειδιά
Αλχημεία; Επιβιώσεις μυθολογίας; Ιστορία της τέχνης; Ιταλική τέχνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( 463 ; 104 σ.), εικ.