Διαιρετικές τομές και διαμόρφωση της εκλογικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα της ύστερης μεταπολίτευσης (2004 - 2014): ιδεολογία - θρησκεία - αξίες

Περίληψη

Στην διδακτορική διατριβή με τίτλο "Διαιρετικές Τομές και διαμόρφωση της εκλογικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα της Ύστερης Μεταπολίτευσης (2004-2014): Ιδεολογία, Θρησκεία, Αξίες" επιχειρείται η ανίχνευση των διαιρετικών τομών και διαιρέσεων που καθορίζουν την εκλογική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, επιχειρείται: η ανίχνευση μιας ενδεχόμενης μεταϋλιστικής διαιρετικής τομής, η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην παραδοσιακή ιδεολογική διαίρεση Αριστεράς - Δεξιάς αλλά και οι παράγοντες που καθορίζουν το περιεχόμενο της ιδεολογικής αυτής διαίρεσης.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe thesis entitled "Social Cleavages and the formation of Electoral Behaviour in Greece of the late 'Metapolitefsis' (2004-2014): Ideology, Religion, Values", focuses on the social cleavages as well as the divisions that determine electoral behaviour. Specifically, this thesis attempts to trace: the possible emergence of a post-materialist cleavage, the influence of the economic crisis on the traditional ideological division of the Left-Right, as well as, the factors determining the content of this ideological division.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45708
ND
45708
Εναλλακτικός τίτλος
Cleavages and the formation of electoral behaviour in Greece of the late metapolitefsis' (2004 - 2014): ideology - religion - values
Συγγραφέας
Πιερίδης, Κωνσταντίνος Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργιάδου Βασιλική
Βούλγαρης Ιωάννης
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης
Δεμερτζής Νικόλαος
Μαραντζίδης Νικόλαος
Τεπέρογλου Ευτυχία
Κακεπάκη Μανίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διαιρετικές τομές; Εκλογική συμπεριφορά; Αξίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
341 σ., πιν., σχημ., γραφ.