Η περί παθών και αρετών διδασκαλία του Αντωνίου της Πάδοβας (1195-1231) και η φιλοκαλική παράδοση της Ανατολής

Περίληψη

Η παρούσα εργασία στηρίζεται σε τέσσερεις θεματικούς άξονες. Ο πρώτος, σχετίζεται σε πρώτο επίπεδο με τα βασικά θεολογικά ζητήματα που απασχόλησαν τον Αντώνιο της Πάδοβας (1195-1231). Αρχικά, αναφερθήκαμε στο κύριο χαρακτηριστικό του κηρύγματός του. Αυτό δεν ήταν άλλο από το αίτημα για μεταστροφή. Στον δεύτερο θεματικό άξονα μελετήσαμε τους αναβαθμούς των πνευματικών μεθηλικιώσεων σύμφωνα με την διδασκαλία του. Στο τρίτο κεφάλαιο μεταφράσαμε και ομαδοποιήσαμε τα χωρία των Sermones που σχετίζονται περί παθών και αρετών. Άλλωστε, ένα από τα αγαπημένα θέματα των Sermones, ήταν οι παραινέσεις για την καλλιέργεια των αρετών, σε αντιδιαστολή με τους κινδύνους των παθών. Τέλος, στην τέταρτη θεματική ενότητα παρουσιάσαμε τις αντίστοιχες διδασκαλίες υπό την οπτική της νηπτικής παράδοσης.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation is based on four thematic pivots. The first one is basically associated with the theological issues that Anthony of Padova (1195-1231) dealt with. Firstly, we pointed out the main characteristic of his preaching, which was nothing else but his desire for the people’s conversion. In the second thematic pivot, we studied the steps of spiritual stages according to his teaching. In the third chapter, we translated and grouped the excerpts of Sermones that are associated with passions and virtues. Besides, one of the most favorite topics of his Sermones had to do with him admonishing people to cultivate virtues that oppose the danger of passions. Finally, in the fourth thematic chapter we presented equivalent teachings as viewed by the Eastern neptic tradition.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45603
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45603
ND
45603
Εναλλακτικός τίτλος
Anthony's of Padua (1195-1231) teaching of passions and virtues and the philokalic tradition of the East
Συγγραφέας
Λιθηρόπουλος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Υφαντής Παναγιώτης
Ιωαννίδης Φώτιος
Αραμπατζής Χρήστος
Πρ. Καλλιακμάνης Βασίλειος
Κόλτσιου - Νικήτα Άννα
Ευαγγέλου Ηλίας
Κυριατζή Αντωνία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Πάθη; Αρετές; Φραγκισκανισμός; Μεσαίωνας; Μοναχισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
232 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)