Η ονομασία, οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και η σειρά τάξης των υπουργείων στην Ελλάδα: από τα «μινιστέρια» του 1822 στις υπουργικές δομές του σήμερα

Περίληψη

Τα υπουργεία είναι σύνολα δημόσιων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, από τις τάξεις των οποίων σχεδιάζονται και εφαρμόζονται δημόσιες πολιτικές για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Για το λόγο αυτό, ο συνολικός τους αριθμός μεταβάλλεται αναλόγως των προτεραιοτήτων της εκάστοτε Κυβέρνησης, αλλά και του ευρύτερου ρόλου, που καλείται να διαδραματίζει μία σύγχρονη και οργανωμένη πολιτεία. Οι μεταβολές του συνόλου τους, πάντως, επιδρούν καταλυτικά και σε έτερα στοιχεία της υπουργικής οργάνωσης ενός κράτους, όπως είναι η ονομασία, οι αρμοδιότητες και η σειρά κατάταξης των υπουργικών του δομών. Η αναλυτική παρουσίαση όλων των προεκτεθεισών μεταβολών στην οργανωτική διάταξη των υπουργείων της Ελλάδας από το 1822 μέχρι το 2018, σε συνδυασμό με την ανάδειξη των κυριοτέρων παραγόντων που συνέδραμαν σε καθεμία εξ’ αυτών, αλλά και με την επίδρασή τους στις δομικές αρχές της συνέχειας της διοικητικής δράσης και της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, αποτελο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ministries are a set of public services and responsibilities, from whose ranks public policies are designed and implemented to meet social needs and defend the public interest. For this reason, their total number varies according to the priorities of the respective government, but also to the wider role that a modern and organized state is called to play. Changes in their totality, however, also have a catalytic effect on other elements of the ministerial organization of a state, such as the name, powers and rankings of its ministerial structures. The analytical presentation of all the above changes in the organizational order of the ministries of Greece from 1822 to 2018, together with the emergence of the main contributors to each of them, as well as their impact on the structural principles of the continuity of the administrative action and government effectiveness are the main subjects of this PhD dissertation.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45572
ND
45572
Εναλλακτικός τίτλος
Name, responsibilities, number and order of ministries in Greece: from the "ministères" of 1822 to the ministries of today
Συγγραφέας
Ζέρβας, Νικόλαος Σπυρίδων
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Μακρυδημήτρης Αντώνιος
Υφαντόπουλος Ιωάννης
Χλέπας Νικόλαος - Κομνηνός
Μαυρομούστακου Ήβη - Αγγελική
Χατζής Αριστείδης
Βενετσανοπούλου Μαρία
Πραβίτα Μαρία - Ηλιάνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Υπουργεία; Κυβερνητική οργάνωση; Πρωθυπουργός; Κυβερνητική αποτελεσματικότητα; Διοικητική συνέχεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2τ. (884; 668 σ.), πιν., γραφ.