Οι απολίτικοι στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία: μια κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση

Περίληψη

Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με την μελέτη του φαινομένου της απολιτικότητας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Ξεκινάει από την φιλοσοφική αναδρομή του όρου «απολίτικος» και την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, προχωράει στην αναπαραστασιακή μελέτη της απολιτικότητας μέσω της χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων (ημιδομημένες συνεντεύξεις και δομημένο ερωτηματολόγιο αντίστοιχα), για να καταλήξει στον επαναπροσδιορισμό της τυπολογίας (α)πολιτικής εμπλοκής και στη δημιουργία ενός πολυμεταβλητού μοντέλου πρόβλεψής της στον ελληνικό νεανικό πληθυσμό.Στο πρώτο μέρος, διερευνάται η κοινωνική αναπαράσταση της απολιτικότητας μέσω της διεξαγωγής 28 ημιδομημένων συνεντεύξεων. Η θεματική ανάλυση δείχνει ότι η εν λόγω αναπαράσταση εσωκλείει μια πολεμική διάσταση, αφού δεν διαχέεται με κοινά αποδεκτό τρόπο στο σύνολο των συνεντευξιαζόμενων, και διαγράφεται μέσα από το αντιθετικό δίπολο απάθειας - διαμαρτυρίας. Η αρνητική διάσταση προσλαμβάνει την απολιτικότητα ως μία στάση αδιαφορίας και α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is focused on the study of apoliticism in the contemporary Greek society through the realization of three research projects. Political science literature suggests that in the last decades, young citizens have become particularly disillusioned with the major institutions of representative democracy, thus turning apathetic and alienated. In this context, the term “apolitical” is frequently used in everyday life but its meaning is far from clear. Social Representations Theory (Moscovici, 1961/1976) helped us to reduce the ambiguity of the term, as it provided a better understanding of how the concept of apoliticism is reflected among Greek youth. The first step of this PhD research (thematic analysis applied on 28 semi-structured interviews) demonstrated that the social representation of apoliticism is not diffused in the same manner across the whole set of participants, but gives rise to a polemic juxtaposition between the opposites of apathy and protest. The former perceives ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45548
ND
45548
Εναλλακτικός τίτλος
Apolitical citizens in contemporary Greek society: a sociopsychological approach
Συγγραφέας
Καραγεώργου, Αικατερίνη Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαντόγλου Σουλτάνα
Κατερέλος Ιωάννης
Kalampalikis Nikos
Κορδούτης Παναγιώτης
Παντελίδου - Μαλούτα Μάρω
Σταλίκας Αναστάσιος
Χρυσοχόου Ξένια
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά
Απολιτικότητα; Τυπολογία πολιτικής εμπλοκής; Μεταδημοκρατία; Νέοι; Κοινωνικές αναπαραστάσεις; Κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
283 σ., πιν., σχημ., γραφ.