Τοπιακός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και τοπολογική αναφορά: τα σχήματα των τοπικών διεργασιών και των συμβάντων και ο καθορισμός των τοπιακών και αρχιτεκτονικών μορφών

Περίληψη

Πρόθεση της διατριβής είναι να τονίσει και να διερευνήσει τις δυο επόμενες διαπιστώσεις:- Αφενός αυτήν που επισημαίνει πως ο σύγχρονος τοπιακός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αναφέρεται με έμφαση σε μαθηματικά τοπολογικά πρότυπα και την παραμετρική επεξεργασία των αρχιτεκτονικών προτάσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού παραγωγής ηλεκτρονικής παράστασης.- Αφετέρου αυτήν που υποδεικνύει πως η τοπολογική προσέγγιση αποτελεί κεντρική αναφορά και στην περιοχή των θεωρητικών προσεγγίσεων, και αναδεικνύει το τοπίο ως κεντρική έννοια και υπόδειγμα αναφοράς του συνόλου της πολιτιστικής παραγωγής. Η εφαρμογή μαθηματικών προτύπων από την περιοχή της διαφορικής τοπολογίας και τη θεωρία των δυναμικών συστημάτων αποδίδουν οργάνωση στους όρους πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζουν την μετα-νεωτερική περίοδο. Ειδικότερα η θεωρία της καθολικής εκδίπλωσης ιδιομορφιών ή θεωρία των Καταστροφών που εισήγαγε ο μαθηματικός R. Thom, τη δεκαετία του ‘70 και οι δυναμικές σχηματοποιήσεις, ιδιαίτερα της πτύχωσης απο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Main intention of the thesis is to highlight and research the next considerations:- First, that contemporary planning, landscaping and architectural design refers with emphasis on mathematical topological models and the parametric editing of architectural proposals using appropriate imagery production software.- Second, it suggests that the topological approach is also a central reference in the area of theoretical approaches, and furthermore it highlights landscape as a central concept and a reference model for all cultural production. The application of mathematical models from the area of differential topology and the theory of dynamical systems attribute organization to the conditions of complexity that characterize our post-modern period. In particular, the theory of universal unfolding of singularities or catastrophe theory introduced by the mathematician R. Thom in the 1970s and the dynamic formations, especially that of the fold, yield processes with evolutionary character, pro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45496
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45496
ND
45496
Εναλλακτικός τίτλος
Landscape and architectural design and topological reference: τhe shapes of local processes and events and the determination of landscape and architectural formations
Συγγραφέας
Βερυκίου, Ανθία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Μωραΐτης Κωνσταντίνος
Σταυρίδου Αθηνά
Μαρκάτης Στυλιανός
Βασιλάτος Παναγιώτης
Αμερικάνου Ελένη
Δενδρινός Σταύρος
Κουρνιάτης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Τοπολογία; Αρχιτεκτονική τοπίου; Θεωρία καταστροφών; Πτύχωση; Δυναμικά συστήματα; Θεωρία μοντέλων; Ανθεκτικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
552 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)