Υπολογιστική μελέτη μίκρο- και νάνο- φωνονικών υλικών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή απαρτίζεται από τέσσερα μέρη και οκτώ κεφάλαια. Στο Α΄ Μέρος εμπεριέχονται τα Κεφάλαια 1 και 2. Στο Κεφάλαιο 1, αναλύονται θεωρητικοί ορισμοί φωνονίων, φωνονικών κρυστάλλων, κατηγορίες αυτών καθώς και τα χημικά στοιχεία/χημικές ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς των μίκρο- και νάνο- φωνονικών υλικών στα παρακάτω κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται και αναλύονται οι υπολογιστικές και αριθμητικοί μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τις υπολογιστικές προσομοιώσεις της διατριβής. Αυτές είναι: η μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του χρόνου (Finite Difference Time-Domain (FDTD)) και προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής που εκτελέστηκαν με χρήση του υπολογιστικού πακέτου Lammps.Στο Β΄ Μέρος παρουσιάζεται η υπολογιστική μελέτη των μίκρο- φωνονικών υλικών. Το μέρος αυτό αποτελείται από τα κεφάλαια 3 και 4. Στο Κεφάλαιο 3, μελετήθηκε αριθμητικά η συμπεριφορά της δομής Yablonovite ως υποψήφιος φωνονικός κρύσταλλος. Οι υπολογισμοί διεκπεραιώθηκαν χρη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD dissertation is consisted of four Parts and eight Chapters. In Part A are included Chapters 1 and 2. In Chapter 1 the theoretical definitions of phonons, phononic crystals, their classes and the chemical elements/chemical compounds are analyzed. In Chapter 2, the computational and numerical methods that are used for the computational simulations of this dissertation are presented and analyzed. These are the Finite Difference Time-Domain (FDTD) method and the molecular dynamics simulations that are performed using the Lammps computational package.In Part B is presented the computational study of micro- phononic materials. This part is consisted of Chapters 3 and 4. In Chapter 3, the efficacy of Yablonovite Structure as a candidate Phononic Crystal was numerically studied. These calculations were transacted by using the Finite Difference Time Domain method. Several materials were examined, that the rods of the structure were consisted of, with aim to test the ability of the sugg ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45400
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45400
ND
45400
Εναλλακτικός τίτλος
Computational study of micro- and nano- phononic materials
Συγγραφέας
Κωνσταντοπούλου, Αριάδνη (Πατρώνυμο: Γεράσιμος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Σιγάλας Μιχαήλ
Παπαγγελής Κωνσταντίνος
Καλόσακας Γεώργιος
Γαλανάκης Ιωσήφ
Γαρουφαλής Χρήστος
Μπασκούτας Σωτήριος
Πουλόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Υπολογιστική μελέτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 210 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)