Μελέτη ισχαιμίας - επαναιμάτωσης εγκεφάλου κατόπιν αποκλεισμού καρωτίδων

Περίληψη

Εισαγωγή: Η πρωτεΐνη S100B εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Η παρούσα μελέτη διερεύνησε την επίδραση της κυκλοσπορίνης επί των επιπέδων S-100B ορού και τη σοβαρότητα της εγκεφαλικής βλάβης σε ένα πειραματικό μοντέλο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης του εγκεφάλου. Υλικό & Μέθοδοι: Αρσενικοί επίμυες τύπου Wistar, ηλικίας δώδεκα εβδομάδων, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (ν=10 επίμυες η καθεμία): ομάδα ελέγχου και κυκλοσπορίνης. Η κυκλοσπορίνη χορηγήθηκε από του στόματος (15 mg / kg / ημέρα) για διάστημα 5 ημερών πριν από τη διενέργεια της εγκεφαλικής ισχαιμίας. Όλοι οι επίμυες υποβλήθηκαν σε εστιακή εγκεφαλική ισχαιμία 60 λεπτών με ενδαγγειακή απόφραξη της δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Η μέθοδος ELISA χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων της S100-B ορού. Η εγκεφαλική βλάβη και το νευρολογικό έλλειμμα των επίμυων υπολογίσθηκαν 2 και 24 ώρες μετά την επαναιμάτωση. Αποτελέσματα: Η κυκλοσπορίνη μείωσε το μέγεθος του εμφράγματος και το σωματικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: Accumulating evidence has indicated that S100B protein may be involved in the pathophysiology of ischemia-reperfusion brain injury. Cyclosporine has been shown to have neuroprotective functions. This study investigated the effect of cyclosporine on S100B serum levels and the severity of brain tissue damage in a rat model of cerebral ischemia-reperfusion (I/R). Material/Methods: Twelve-week-old Wistar male rats were randomly divided into Control I/R and Cyclosporine I/R groups (n=10 each). Cyclosporine was given orally by gavage for 5 days prior to cerebral I/R, at a total volume of 15 mg/kg/day. Body weight was measured and all animals were subjected to 60-min focal ischemia by filament occlusion of the middle cerebral artery. ELISA was used to assess the concentrations of serum S100B and development of brain infarct size and neurological outcomes were determined at 2 and 24 h after occlusion withdrawal. Results: Cyclosporine improved the neurological deficit score and decr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45283
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45283
ND
45283
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental study of ischemia / reperfusion - induced brain injury following carotid artery occlusion
Συγγραφέας
Δημόπουλος, Χρίστος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης Ν Σ ΧΡΗΣΤΕΑΣ
Εξεταστική επιτροπή
Νικητέας Νικόλαος
Κόντζογλου Κωνσταντίνος
Γεωργόπουλος Σωτήριος
Περρέα Δέσποινα
Μποβιάτσης Ευστάθιος
Αντωνίου Ευστάθιος
Δημητρούλης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο; Κυκλοσπορίνη; Ισχαιμία - υποξία εγκεφάλου; Βλάβη επαναιμάτωσης; S100B πρωτεΐνη; Βιοδείκτες εγκεφαλικής βλάβης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
261 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)