Πράσινα σύνθετα πολυμερικά προϊόντα από ανανεώσιμες πρώτες ύλες για τη βιομηχανία ξύλου

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η εκμετάλλευση φυσικών πόρων για παραγωγή χημικών προϊόντων, καυσίμων και ενέργειας. Αυτό προέκυψε από την ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, περιορισμού των αποβλήτων, εξοικονόμησης ορυκτών πόρων και δημιουργίας προϊόντων που είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το οικοσύστημα. Έτσι δημιουργήθηκε μια νέα μορφή οικονομίας, η βιο-οικονομία, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας νέας επιχειρηματικότητας και θέσεων εργασίας.Το ξύλο διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βιο-οικονομία όχι μόνο επειδή παρέχει πολλά από τα αγαθά της καθημερινής ζωής αλλά και επειδή είναι μια καλή πηγή για παραγωγή ποικιλίας χημικών ενώσεων και καυσίμων που λαμβάνονται από αυτό μέσω της διεργασίας της βιο-διΰλισης. Ωστόσο, η ευρεία χρήση του ξύλου μαζί με την ταχεία ανάπτυξη του παγκόσμιου πληθυσμού δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες στις βιομηχανίες ξύλου και ξυλοσανίδων (όπως πχ μοριοσανίδες, MDF, OSB, κόντρα πλακέ κλπ.) σχετικά με τη μακροπρόθεσμη επάρκειά του και τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In recent years, the use of natural resources has been stepped up for the production of chemicals, fuels and energy. This has resulted from the need to reduce greenhouse gas emissions, reduce waste, save petrochemical resources, and create products that are human and ecosystem-friendly. This created a new form of economy, the bio-economy, which offers the opportunity to create new entrepreneurship and jobs.Wood plays a key role in bio-economy not only because it provides many of the commodities of everyday life but also because it is a good source for producing a variety of chemical compounds and fuels derived from it through the process of bio-refining. However, the widespread use of wood along with the rapid growth of the world's population raises serious concerns in the sawnwood and wood-based panels industries (such as particleboard, MDF, OSB, plywood, etc.) on its long-term sufficiency and the sustainable manufacturing of products from it. It is, therefore, necessary to find solut ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45149
ND
45149
Εναλλακτικός τίτλος
Green composite polymeric products from renewable raw materials for the wood industry
Συγγραφέας
Παπαδοπούλου, Ηλέκτρα Στέφανος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Εξεταστική επιτροπή
Χρυσάφης Κωνσταντίνος
Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος
Μπικιάρης Δημήτριος
Παυλίδου Ελένη
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Βουρλιάς Γεώργιος
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Σύνθετα προϊόντα ξύλου; Θερμοσκληρυνόμενο πολυμερές; Πράσινα προϊόντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
241 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.