Η επίδραση της ολοκληρωμένης νευρομυϊκής (I.N.I.T.) στη θεραπευτική άσκηση ασθενών με χρόνια αυχεναλγία μηχανικής αιτιολογίας

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνηθεί η επίδραση του συνδυασμού της Θεραπευτικής Άσκησης (ΘΑ) και της Ολοκληρωμένης Νευρομυϊκής Αναστολής (INIT) στην κλινική εικόνα και στην ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια αυχεναλγία μηχανικής αιτιολογίας. Σαράντα (40) συμμετέχοντες με χρόνια αυχεναλγία μηχανικής αιτιολογίας χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 20 ατόμων. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν το ίδιο πρωτόκολλο ΘΑ διάρκειας 10 εβδομάδων για τους μύες του αυχένα και των άνω άκρων, προσαρμοσμένο στις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές. Στην πρώτη ομάδα (ομάδα παρέμβασης) εφαρμόστηκε η ΙΝΙΤ αμέσως μετά από κάθε συνεδρία άσκησης, ενώ στη δεύτερη (ομάδα ελέγχου) εφαρμόστηκαν μόνο ασκήσεις χαλάρωσης. Η υποκειμενική αντίληψη του πόνου με την αναλογική οπτική κλίμακα, η λειτουργικότητα με το δείκτη ανικανότητας του αυχένα, η τοπική ευπάθεια των μυών του αυχένα με αλγόμετρο, το ενεργητικό εύρος του αυχένα με κυκλικό γωνιόμετρο, η μέγιστη ισομετρική δύναμη των μυών του αυχένα με δυναμόμετρο χει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this PhD dissertation was to investigate the effects of the combination of Therapeutic Exercise (TE) and Integrated Neuromuscular Inhibition Technique (INIT) on the clinical picture and the quality of life of patients with chronic mechanical neck pain. 40 participants with chronic mechanical neck pain were divided into two groups of 20 people. Participants followed the same 10-week therapeutic treatment protocol for neck and upper limb muscles adapted to the most recent guidelines. In the first group (intervention group), INIT was applied immediately after each exercise session, while in the second (control group), only relaxation exercises were performed. The subjective perception of pain with the Visual Analog Scale (VAS), the functionality with the Neck Disability Index (NDI), the local vulnerability of neck muscles with an algometer, the active neck range with a round goniometer, the maximum isometric strength of neck muscles with a hand dynamometer, the resistance to fa ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45042
ND
45042
Εναλλακτικός τίτλος
The effects of an Integrated neuromuscular Inhibition technique (I.N.I.T.) on therapeutic exercise in patients with chronic mechanical neck pain
Συγγραφέας
Λύτρας, Δημήτριος Ευστάθιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Χρόνια αυχεναλγία; Φυσικοθεραπεία; Θεραπευτική άσκηση; Τεχνικές απενεργοποποίησης σημείων πυροδότησης; Νευρομυϊκές τεχνικές; Oλοκληρωμένη νευρομυϊκή αναστολή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
198 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα