Το ιερό τετραγράμματο και η πρόσληψή του στη μεσαιωνική γραμματεία: μελέτη στη μεταφραστική απόδοση της εβραϊκής θεωνυμίας με έμφαση σε δύο βιβλικές μεταφράσεις

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο «Το ιερό Τετραγράμματο και η πρόσληψή του στη μεσαιωνική γραμματεία: Μελέτη στη μεταφραστική απόδοση της εβραϊκής θεωνυμίας με έμφαση σε δύο βιβλικές μεταφράσεις» εστιάζει σε δύο ελληνικές βιβλικές μεταφράσεις της ύστερης μεσαιωνικής περιόδου και των απαρχών της Αναγέννησης, οι οποίες πρόσφατα έχουν αρχίσει να μελετώνται σε μεγαλύτερο βάθος. Πρόκειται για την Graecus Venetus (τέλη 14ου αιώνα, GrVen) και την Πολύγλωττο Πεντάτευχο της Κωνσταντινούπολης (1547, ΠΠΚ). Η παρουσίαση της μελέτης είναι οργανωμένη σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται μια σύντομη εισαγωγική παρουσίαση του θέματος και του σκοπού της εργασίας εντός των ιστορικών, θεολογικών-φιλοσοφικών και βιβλιογραφικών συμφραζομένων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια πιο λεπτομερής παρουσίαση της ως τώρα έρευνας του θέματος καθώς επίσης παρουσιάζεται η σημασία του ονόματος και οι πιθανές σημασιοδοτήσεις του Τετραγράμματου στα σχετιζόμενα περιβάλλοντα της αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Δίνεται ιδιαίτερη έμφασ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The PhD dissertation entitled “The sacred Tetragrammaton and its reception in the Medieval literature: A study on the translation of the Hebrew theonymy with special emphasis on two Bible translations” focuses in two Greek Bible translations dated from the late Medieval period and early Renaissance periods, which only recently have been studied in more detail. The former is the Graecus Venetus (late 14th cent., GrVen) and the latter is the Constantinople Polyglott Pentateuch (1547, CPP). The subject is covered in six chapters. In chapter one is presented an introductory presentation of the subject and of the aim of the research within its historical, theological-philosophical and bibliographic frame. In the second chapter are presented a review of the current scholarship of the research on this subject, as well as details on the meaning and semantics attached to the Tetragrammaton in the Near East background. Special treatment is provided for the Hebrew and Aramaic etymologies and they ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44693
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44693
ND
44693
Εναλλακτικός τίτλος
The sacred tetragrammaton and its reception in the medieval literature: a study on the translation of the Hebrew theonymy with special emphasis on two bible translations
Συγγραφέας
Βασιλειάδης, Παύλος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας. Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντίνου Μιλτιάδης
Κόλτσιου - Νικήτα Άννα
Μούρτζιος Ιωάννης
Κούκουρα Δήμητρα
Καραγιάννης Χρήστος
Παπαρνάκης Αθανάσιος
Ζάρρας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Τετραγράμματο; Θεωνυμίες; Θεολογία θεωνυμιών; Μετάφραση των εβδομήκοντα; Πολύγλωττος πεντάτευχος Κωνσταντινούπολης; Θεολογία Παλαιάς Διαθήκης; Παλαιά Διαθήκη; Διαθήκη (Παλαιά και Καινή); Βιβλικές μεταφράσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
107, εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)