Η επίδραση των τεχνολογιών πληροφορικής στη διοίκηση ολικής ποιότητας: έρευνα στις ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ) ως επιχειρηματικής στρατηγικής στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών, σε συνδυασμό με την εξέταση της υιοθέτησης των τεχνολογιών πληροφορικής (IT) στον τομέα. Πραγματοποιήθηκε έρευνα στις επιχειρήσεις του κλάδου με έδρα την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα έδειξαν μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της υιοθέτησης των τεχνολογιών πληροφορικής (ΙΤ) και της χρήσης τους στη διοίκηση ολικής ποιότητας. Το μέγεθος της επιχείρησης φαίνεται να επηρεάζει μερικώς την υιοθέτηση των ΙΤ αλλά και της ΔΟΠ, ενώ οι συσχετίσεις εμφανίζονται σχετικά ασθενείς. Η αντιληπτή ποιοτική απόδοση της επιχείρησης παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση, τόσο με την υιοθέτηση των ΙΤ, όσο και της ΔΟΠ. Τέλος, σχετικά με τις μετρούμενες παραμέτρους που αφορούν την απόδοση της επιχείρησης, ούτε το προτεινόμενο από άλλους ερευνητές, περιθώριο καθαρού κέρδους, αλλά ούτε η προστιθέμενη αξία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study was to investigate the application of total quality management (TQM) as a business strategy to the Greek food and drink industry, in conjunction with the examination of the adoption of IT in the field. A survey was carried out on enterprises of the sector, based in Greece, using the questionnaire method. Findings showed a strong correlation between the adoption of IT and its use in total quality management application. The size of the enterprise seems to have a partial and relatively weak impact on the adoption of IT and TQM. Company's perceived quality of performance is strongly correlated, both with the adoption of IT and TQM. Finally, suggested measured parameters concerning the performance of the enterprise, such as the net profit margin and the added value per employee, didn’t show any statistically significant correlation with the adoption of the TQM nor IT. In addition, factors influencing the adoption of IT by the enterprises were investigated. Out of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44688
ND
44688
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of information technologies in total quality management: a research on Greek food industries
Συγγραφέας
Ζιούπου, Σοφία Γεώργιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Αγροτικής Οικονομίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπουρνάρης Θωμάς
Τζίμητρα - Καλογιάννη Ειρήνη
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Σέμος Αναστάσιος
Νάστης Στέφανος
Μιχαηλίδης Αναστάσιος
Βλόντζος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνολογίες πληροφορικής; Διοίκηση ολικής ποιότητας; Βιομηχανία τροφίμων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
210 σ., πιν., σχημ., γραφ.