Υπολογιστική μελέτη της δομής και της οργάνωσης των συντηρημένων μη εκφραζομένων στοιχείων (CNE) στα ευκαρυώτικα γονιδιώματα ως εργαλείο διερεύνησης της πιθανής λειτουργίας και της εξελικτικής δυναμικής τους

Περίληψη

Η αλληλούχηση και συγκριτική ανάλυση πολλών γονιδιωμάτων θηλαστικών κατέδειξε ότι τουλάχιστον ένα 5.5% του ανθρώπινου γονιδιώματος βρίσκεται κάτω από επιλεκτική πίεση κατά την εξελικτική πορεία του. Από αυτό, το 1.5% εκτιμάται ότι κωδικοποιεί πολυπεπτιδικές αλυσίδες ενώ το 3.5% φαίνεται πως παίζει ρυθμιστικό ρόλο. Εν τούτοις, ο βαθμός κατανόησής μας για τους ρόλους που επιτελεί μεγάλο μέρος του συντηρημένου DNA που δεν κωδικοποιεί πρωτεΐνες ποικίλει. Μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που προέκυψαν από την ολική στοίχιση γονιδιωμάτων θηλαστικών ήταν η ταυτοποίηση εκατοντάδων «υπερσυντηρημένων»στοιχείων (UltraConserved Elements, UCE) μήκους άνω των 200 bp τα οποία δείχνουν απόλυτη(100%) συντηρητικότητα μεταξύ των γονιδιωμάτων του ανθρώπου, του ποντικού και του αρουραίου. Ένα στα τέσσερα από αυτά τα στοιχεία επικαλύπτουν μερικώς γνωστά γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Παρόλα αυτά, τόσο υψηλό βαθμό συντηρητικότητας (100%) δεν αναμένουμε ούτε για εξώνια γονιδίων, λόγω του εκφυλισμού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The sequencing and comparative analysis of many mammalian genomes has indicated that atleast 5.5% of the human genome is under selective constraint; of that, 1.5% is estimated to codefor proteins, 3.5% displays known regulatory functions, while for the function of the rest there islittle or no information available. One of the most interesting discoveries that have arisen fromcomparative analysis among mammalian genomes is the discovery of hundreds of ultraconservedelements (UCEs) of more than 200bp in length that show absolute conservation among thehuman, mouse and rat genomes. One out of four of UCEs overlaps known protein-coding genes.However, we do not expect such a high degree of conservation (100%) even in exons, due to thedegeneration of the genetic code. Since the discovery of UCEs, there have been efforts to identifyconserved elements based on lower thresholds of sequence identity over whole genomealignments of two or more species. Several thresholds of minimal length of conse ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44031
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44031
ND
44031
Εναλλακτικός τίτλος
Computational study of the structure and organization of conserved non-coding elements (CNE) in eukaryotic genomes as a tool in order to elucidate their potential function and evolutionary dynamics
Συγγραφέας
Πολυχρονόπουλος, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ροδάκης Γεώργιος
Χαμόδρακας Σταύρος
Αλμυράντης Ιωάννης
Παλιούρας Γεώργιος
Νικολάου Χριστόφορος
Μπάγκος Παντελής
Θηραίου Τριάς
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Συντηρημένες μη κωδικοποιούσες αλληλουχίες; Υπερσυντηρημένες αλληλουχίες; Κατάταξη βιολογικών αλληλουχιών; Συγκριτική γονιδιωματική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
6, xiii, 135 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)