Η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση,1830-1950

Περίληψη

Συνθετική διεπιστημονική πρωτότυπη έρευνα αναφορικά με την πορεία της διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσας στην Ελληνική δημόσια εκπαίδευση από το 1830 έως το 1950. Προσεγγίζοντας, επίσης, το εκπαιδευτικό παρελθόν της διδασκαλίας της κατά την Οθωμανική κυριαρχία στις πρώην βενετοκρατούμενες περιοχές αναδεικνύει την ένταση και την έκταση διείσδυσης της Ιταλικής γλώσσας και του πολιτισμού στις ελληνικές κοινωνίες. Καταλήγει με τη συνολική αποτίμηση των ακολουθούμενων γλωσσικών και εκπαιδευτικών πολιτικών αναφορικά με τη διάδοση της Ιταλικής γλώσσας στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος τόσο από τα ιταλικά κέντρα αποφάσεων ως χώρα εξόδου όσο και από τα αντίστοιχα ελληνικά ως χώρα υποδοχής. Η έρευνα κινείται στα επιστημονικά πεδία της ιστορίας της γλωσσικής εκπαίδευσης και της κοινωνιογλωσσολογίας, εστιάζοντας στις εθνικές πολιτικές για την ξενόγλωσση εκπαιδευτική και τη γλωσσική διάχυση. Διεξήχθη με τη μέθοδο της (ποσοτικής και ποιοτικής) Ανάλυσης Δεδομένων, που αντλήθηκαν από κάθε προσβάσιμη πρωτογεν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Synthetic interdisciplinary original research on the course of Italian language teaching in Greek public education from 1830 to 1950. Approaching the educational past of Italian teaching during the Ottoman domination in the former Venetian-occupied territories, highlights the intensity and extent of penetration of the Italian language and culture in Greek societies. It concludes with the overall evaluation of the linguistic and educational policies followed regarding the dissemination of the Italian language to the modern Greek state, both by the Italian decision-making centers as a exporting country and by the corresponding Greek as a host country.Research is underway in the fields of language history and sociolinguistics, focusing on national policies on foreign language education and language dissemination. It was carried out using the (quantitative and qualitative) Data Analysis method, drawn from any accessible primary and / or secondary source.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2021)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44029
ND
44029
Εναλλακτικός τίτλος
Italian language teaching in greek public education from 1830 to 1950
Συγγραφέας
Δρακούλη, Αθανασία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα
Παγκράτης Γεράσιμος
Αγγελάκος Κώστας
Ζώρας Γεράσιμος
Τσόλκας Ιωάννης
Μηλιώνη Γεωργία
Μπίρταχας Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας; εθνικές γλωσσικές πολιτικές; εθνικές γλωσσικές πολιτικές, Ιταλία-Ελλάδα: χώρες εισόδου-υποδοχής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
493 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.