Υβριδικά συστήματα πολυμερικής μήτρας με μικρο- και νανο- πληρωτές άνθρακα: σύνθεση, δυναμική συμπεριφορά και εφαρμογές

Περίληψη

Οι μεταβολές στις τελικές ιδιότητες και η δυναμική συμπεριφορά νανοσύνθετων και υβριδικών πολυμερικών υλικών μελετώνται συστηματικά σε σχέση με τη δομή, τη μορφολογία, το μέγεθος και την περιεκτικότητα, καθώς και την επιφανειακή τροποποίηση των εγκλεισμάτων. Ως πολυμερική μήτρα χρησιμοποιήθηκε θερμοσκληρυνόμενη εποξειδική ρητίνη (ER), με την μέθοδο επί τόπου (in-situ)πολυμερισμού παρουσία τριαιθυλενοτετραμίνης (ΤΕΤΑ) ως σκληρυντή, αποφεύγοντας επιπρόσθετα στάδια χρήσης και απομάκρυνσης διαλυτών. Ως εγκλείσματα χρησιμοποιήθηκαν νανοσωματίδια άνθρακα, διαφορετικής νανοδιάστασης, και ανόργανης φύσης πληρωτές (π.χ. οργανο-τροποποιημένη ιπτάμενη τέφρα) σε διάφορες περιεκτικότητες.Η μοριακή κινητικότητα σε ένα διεπιφανειακό στρώμα πολυμερούς, με πάχος λίγα νανόμετρα, κοντά στην επιφάνεια των εγκλεισμάτων, είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με το καθαρό πολυμερές. Η μελέτη δοκιμίων ER με διασπορές άνθρακα ποικιλίας νανοδιαστάσεων, έδωσε τη δυνατότητα μελέτης της επίδρασης της μορφολογίας των πληρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A systematic study of the changes in the final properties and dynamics of polymer nanocompositematerials with regard to the structure, morphology, size and content of the inclusions and the fillers’surface modification as well. The polymeric matrix used was a thermosetting epoxy resin (ER),produced by in situ polymerization in the presence of triethylenetetramine (TETA) as a curing agent,thus avoiding additional steps of solvents’ use and removal. Carbon nanoparticles of different shapeand structure (form) and fly ash were used as inclusions, as well as inorganic fillers added into thepolymeric matrix.The mobility of a polymer interfacial layer, a few nanometers near the surface of inclusions is differentfrom that for a pure polymer. The study of carbon-filled ER samples of different structures as adispersed phase, allowed the study of the influence of the fillers morphology on the molecular matrixmobility. The dynamic coexistence, including interfacial constraints and free volume chan ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43812
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43812
ND
43812
Εναλλακτικός τίτλος
Hybrid polymer matrix systems with micro- and nano- carbon fillers: composition, dynamic behavior and applications
Συγγραφέας
Στημονιάρης, Αδάμ (Πατρώνυμο: Ζήσης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Καρακασίδης Μιχαήλ
Γουρνής Δημήτριος
Αυγερόπουλος Απόστολος
Μπέλτσιος Κωνσταντίνος
Δελίδης Κωνσταντίνος
Αγαθόπουλος Συμεών
Μπουρλίνος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Υβριδικά συστήματα; Νανοσύνθετα; Εποξειδική ρητίνη; Πληρωτές άνθρακα; Φυλλόμορφα εγκλείσματα; Ιπτάμενη τέφρα; Νανοδιάσταση; Διεπιφάνεια; Οργανο-τροποποίηση; Μηχανισμοί χαλάρωσης; Χρήσιμο εύρος εργασίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, xi, 389 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)