Διερεύνηση των απόψεων και της ετοιμότητας του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή της νοσηλευτικής πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο ρόλος της νοσηλευτικής πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις (ΝΠΒΕ)στον τομέα της υγείας θεωρείται ιδιάζουσας σημασίας, καθώς επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας και κατ’ επέκταση, την έκβαση υγείας των ασθενών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μετάφραση και στάθμιση του ερωτηματολογίου “Evidence-Based Practice Readiness Survey (EBPRS)” στην ελληνική γλώσσα και η διερεύνηση της ετοιμότητας του νοσηλευτικού προσωπικού για την εφαρμογή της τεκμηριωμένης πρακτικής.Υλικό – Μέθοδος: 477 νοσηλευτές από πέντε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης αυτής. Για τις υπολογιστικές ανάγκες της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά SPSS 20 και STATA 12, ενώ το p <0,05 θεωρήθηκε ως το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Διεξήχθη έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας και υπολογίστηκε ο δείκτης αξιοπιστίαςCronbach’s alpha. Κατ’επέκταση, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές περιγραφικής στατιστικής, πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων, μοντέλα δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The role of evidence-based nursing practice (EBP) in healthcare issupposed to be of major importance, influencing greatly the quality of the providedcare and the patient outcomes.Aim: The aim of this study is the translation and validation of the “Evidence-BasedPractice Readiness Survey (EBPRS)” in Greek and the investigation of nursingpersonnel’s readiness towards EBP.Material – Methods: The sample of the present study consisted of 477 nurses in fivepublic hospitals. SPSS 20 and STATA 12 were used for the statistical analysis, whilea <0.05 was set as the level of significance. The psychometric measurements thatwere performed and Cronbach’s alpha coefficient was assessed. Additionally,descriptive statistics tests, multivariate data analysis tests, structural equationmodeling and linear regression analysis tests were used included.Results: The internal consistency were very high, provided that Cronbach’s alphacoefficient was equal to 0.85. Statistical analysis demonstrated ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43738
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43738
ND
43738
Εναλλακτικός τίτλος
The investigation of the nursing personnel's attitudes and readiness towards evidence based nursing practice implementation
Συγγραφέας
Πατελάρου, Αθηνά (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς
Εξεταστική επιτροπή
Κούκια Ευμορφία
Μπροκαλάκη Ηρώ
Δαφέρμος Βασίλειος
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα
Καλοκαιρινού Αθηνά
Σουρτζή Παναγιώτα
Φώτος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δομικό στατιστικό μοντέλο; Ετοιμότητα; Νοσηλευτική; Πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις; Οργανωτική κουλτούρα; Στάσεις; Τεκμηριωμένη πρακτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
283 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)