Χημειοενζυμική σύνθεση οπτικώς καθαρών φυσικών προϊόντων και χειρόμορφων ενδιάμεσων

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν στερεοεκλεκτικές ενζυμικές αναγωγές με NADPH εξαρτώμενες κετορεδουκτάσες για την σύνθεση σημαντικών χειρόμορφων ενδιαμέσων και πιο συγκεκριμένα για την σύνθεση οπτικά καθαρών υδροξυ-κετο εστέρων, διυδροξυ εστέρων και α- ή γ-υποκατεστημένων υδροξυ-κετοεστέρων. Επίσης πραγματοποιήθηκε η χημειοενζυμική προσέγγιση για τη σύνθεση του φυσικού προϊόντος (R)-Goniothalamin. Σε όλα τα προϊόντα των ενζυμικών αναγωγικών αντιδράσεων πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός της απόλυτης στερεοδομής τους με φασματοσκοπία NMR. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ. Αρχικά ολοκληρώθηκε η ενζυμικά καταλυόμενη αναγωγή του υποστρώματος 3,5-διόξο-εξανικού τριτ-βουτυλεστέρα προς τον σχηματισμό οπτικά καθαρών διαφορετικών στερεοϊσομερών διυδρόξυ-κετο εστέρων σε μία διαδικασία δύο σταδίων σε μία φιάλη, χωρίς την απομόνωση του ενδιαμέσου. Οι ενζυμικές αναγωγές πραγματοποιήθηκαν με χρήση κετορεδουκτασών οι οποίες εμφάνισαν εξαιρετική τοπο εκλεκτικό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis the stereoselective enzymatic reductions with NADPHdependentketoreductases for the synthesis of important chiral intermediates werestudied and more specifically for the synthesis of optically pure hydroxy-ketoesters,1,3-dihydroxy esters and α- or γ-substituted hydroxy-keto esters. Also, achemoenzymatic approach for the synthesis of the natural product (R)-Goniothalamin has been accomplished. All products derived from enzymaticreductions were analyzed and characterized and their absolute configuration wasdetermined by NMR spectroscopy. These research projects were accomplishedunder the Research Program HRAKLEITOS II.In the first part, the enzymatic reduction of tert-butyl 3,5-dioxo-hexanoatefor the synthesis of 3,5-dihydroxy esterswas completed, in a two-step, one-potmethod in the same reaction vessel, without the isolation of the intermediate.These products were synthesized with excellent optical purity and chemical yield.Ketoreductases proved to be excellent cata ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43737
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43737
ND
43737
Εναλλακτικός τίτλος
Chemoenzymatic synthesis of optically pure natural products and chiral intermediates
Συγγραφέας
Μπαριωτάκη, Άννα του Βασίλειος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σμόνου Ιουλία
Στρατάκης Μανώλης
Ξενάκης Αριστοτέλης
Κατερινόπουλος Χαράλαμπος
Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος
Μπουριώτης Βασίλειος
Βελώνια Κέλλυ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοκατάλυση; Ενζυμική αναγωγή; Κετορεδουκτάσες; 3,5-διοξοεξανοϊκός τριτ-βουτυλεστέρας; Γραφιτικό νιτρίδιο του άνθρακα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
185 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)