Συσχέτιση της κατανάλωσης ενέργειας με τη μιτοχονδριακή λειτουργία και τη διέγερση του iNOS και των πρωτεϊνών στρες Hsp70, Hsp 90 σε ασθενείς ΜΕΘ με σήψη

Περίληψη

Παρά το γεγονός ότι η σήψη ήταν ήδη γνωστή ως μια σοβαρή πάθηση από την εποχή του Ιπποκράτη, η συζήτηση για το τι αντιπροσωπεύει η σήψη και πώς θα πρέπει να οριοθετηθεί συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ενώ οι ορισμοί της σήψης, σοβαρής σήψης, σηπτικού σοκ και πολυοργανικής ανεπάρκειας είχαν παραμείνει αμετάβλητοι για περισσότερο από 2 δεκαετίες, νέος ορισμός προέκυψε το 2016 που ονομάστηκε ΣΗΨΗ -3.Η διαδικασία αυτή στηρίχθηκε στην πρόσφατη γνώση ότι η σήψη έχει επιπτώσεις στη λειτουργία των οργάνων, τη μορφολογία, κυτταρική βιολογία, βιοχημεία, ανοσολογία και κυκλοφορία που όλα μαζί αποτελούν τη παθοβιολογία της σήψης. Η επικρατούσα κλίμακα βαρύτητας είναι το SOFA (Sequential Organ Failure Assessment).Η υψηλότερη κλίμακα SOFA σχετίζεται με μεγαλύτερη θνητότητα. Όσον αφορά τα παιδιά, υπάρχουν αντίστοιχοι ορισμοί. Τις τελευταίες 2 δεκαετίες η κατά περίπτωση θνητότητα έχει μειωθεί. Ο όρος «σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης / systemic inflammatory response syndrome (SIRS)» εισήχθη για ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Despite the fact that sepsis was already known as a serious condition since Hippocrates, the debate about what sepsis represents and how it should be delimited continues until today. While the definitions of sepsis, severe sepsis, septic shock and multi-organ failure have remained unchanged for more than 2 decades, a new definition emerged in 2016 called SEPSIS -3. This process was based on the recent knowledge that sepsis has implications in organ function , morphology, cell biology, biochemistry, immunology and circulation that all together constitute the pathobiology of sepsis. The prevailing severity score scale is the Sequential Organ Failure Assessment (SOFA). The higher SOFA scale is associated with higher mortality. Regarding children, there are corresponding definitions. Over the past 2 decades, case mortality has dropped whereas overall mortality increased.The term "systemic inflammatory response syndrome (SIRS)" was introduced to describe the host's hyperflammatory response ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43706
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43706
ND
43706
Εναλλακτικός τίτλος
Correlation of energy consumption with mitochondrial function and stimulation of iNOS and stress proteins Hsp 70, Hsp 90 in ICU patients with sepsis
Συγγραφέας
Ταβλαδάκη, Θεονύμφη (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπριασούλης Γεώργιος
Κονδύλη Ευμορφία
Βενυχάκη Μαρία
Γαλανάκης Εμμανουήλ
Γεωργόπουλος Δημήτριος
Σαμώνης Γεώργιος
Δημητρίου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτεΐνες θερμικής καταπληξίας; Σήψη; Μιτοχόνδριο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
156 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)