Σχεδιασμός μορίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών: ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και αλγορίθμων, μοντελοποίηση και εικονικός έλεγχος της δραστικότητας / ιδιοτήτων νέων μοριακών δομών

Περίληψη

Η Διδακτορική αυτή Διατριβή έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη νέων υπολογιστικών μεθόδων και αλγορίθμων με στόχο το σχεδιασμό νέων μοριακών δομών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά (δραστικότητα/ιδιότητες). Η Διατριβή εστιάζει κυρίως στην κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ των δομικών χαρακτηριστικών και της δραστικότητας/ιδιοτήτων που εμφανίζουν τα μόρια, πληροφορίες οι οποίες δε θα πρέπει να αγνοούνται κατά το στάδιο του σχεδιασμού των μορίων. Η ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθοδολογιών σχεδιασμού νέων δραστικών μορίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Aided Molecular Design - CAMD), που θα ελαχιστοποιήσουν τον παράγοντα τύχη και τα χρονοβόρα και δαπανηρά πειράματα της σύνθεσης και του βιολογικού ελέγχου νέων ουσιών, αποτελεί τον ουσιαστικό στόχο της προσπάθειας αυτής. Στο πρώτο μέρος της διατριβής (Κεφάλαια 1-3) γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στην ιστορία της αναζήτησης ποσοτικών σχέσεων μεταξύ των δομικών χαρακτηριστικών και της δραστικότητας/ιδιοτήτων των μορίων, παρουσιάζ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this PhD thesis work was the development of computational methods and algorithms for the design of novel molecular structures with improved characteristics (activity/properties). This PhD thesis aims to understand relationships between chemical structures and their activity/properties which must be taken into account while designing a novel compound. In this context, novel tools and methodologies for Computer Aided Molecular Design (CAMD) have been developed in order to minimize the time and cost required for the synthesis and biological testing of novel compounds. In the first part of the thesis (Chapters 1-3) the history of quantitative structure - activity/property relationships is presented together with the indices used as variables in the quantitative relationships. Moreover, the methodologies used for variable selection, modelling and virtual screening are also presented. In the second part specific modeling, prediction and virtual screening problems are analyze ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18656
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18656
ND
18656
Εναλλακτικός τίτλος
Computer aided molecular design: development of computational methods and algorithms, modelling and virtual screening of the activity/properties of novel molecular structures
Συγγραφέας
Μελαγράκη, Γεωργία (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ιγγλέση-Μαρκοπούλου Όλγα
Σαρίμβεης Χαράλαμπος
Μαρκάτος Νικόλαος
Σπυρέλλης Νικόλαος
Κούκιος Εμμανουήλ
Μαρκόπουλος Ιωάννης
Τσαντίλη-Κακουλίδου Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Σχεδιασμός μορίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ( CAMD); Χημειοπληροφορική; Ποσοτικές σχέσεις δομής δραστικότητας; Εικονικός βιολογικός έλεγχος; Βιοπληροφορική; Μοριακή μοντελοποίηση; Μοντελοποίηση πολυμερών; Φάρμακα, Ανακάλυψη; Κουμαρίνες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
228 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)