Υπολογιστική μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογές νάνο-σύνθετων μέταλλο-διηλεκτρικών φωτονικών υλικών

Περίληψη

Το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής είναι η μελέτη και αξιοποίηση μεταλλικών νανοσωματίδιων (ΜΝΣ) σε εφαρμογές συλλογής ηλιακής ενέργειας και εφαρμογές ενίσχυσης φασματοσκοπίας. Όταν τα ΜΝΣ ακτινοβολούνται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα ελεύθερά τους ηλεκτρόνια ταλαντώνονται σε απόκριση του ηλεκτρικού πεδίου. Στην κατάλληλη συχνότητα αυτή η ταλάντωση οδηγείται σε συντονισμό. Το οπτικό αυτό φαινόμενο είναι γνωστό ως Εντοπισμένος Συντονισμός Πλασμονίου Επιφανείας (LSPR) με τεράστια πεδία πόλωσης στην επιφάνεια του νανοσωματιδίου. Τα πεδία αυτά επάγουν ισχυρή σκέδαση του φωτός και προάγουν φωτο-ηλεκτρονικές διεργασίες (όπως φθορισμό, σκέδαση Raman, απορρόφηση). Επίσης, τα πεδία αυτά είναι πολύ ευαίσθητα στο είδος του μετάλλου, το σχήμα, το μέγεθος και το περιβάλλον του, επιτρέποντας μεγάλη ευελιξία στον σχεδιασμό εφαρμογών. Τα ΜΝΣ είναι στην καρδιά της νανοτεχνολογίας με πολλές εφαρμογές στην ενέργεια, την υγεία και την φωτονική. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of this thesis is the computational study and utilization of metallic nanoparticles (MNPs) in solar harvesting and enhanced spectroscopy applications. When MNPs are irradiated by electromagnetic waves, their free electrons oscillate as a response to the external electric field. At the appropriate frequency this oscillation becomes resonant. This optical phenomenon is known as Local Surface Plasmon Resonance (LSPR), with huge polarization fields on the MNPs’ surface. These fields induce strong scattering of light and promote photo-electric processes (such as fluorescence, Raman scattering and absorption). Also, these fields are very sensitive to the type of metal, shape, size and dielectric environment, allowing great flexibility in designing applications. MNPs are in the heart of nanotechnology with many applications in energy, health and photonics. In this thesis we use the optical properties of MNPs to improve the performance of solar collectors. Specifically, we present a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43532
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43532
ND
43532
Εναλλακτικός τίτλος
Computational study, design and applications of nano-composite metallo-dielectric photonic materials
Συγγραφέας
Μπελλάς, Δημήτρης (Πατρώνυμο: Βασιλάκης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών της Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Λοιδωρίκης Ελευθέριος
Ζαφειρόπουλος Νικόλαος
Πατσαλάς Παναγιώτης
Καλπακίδης Βασίλειος
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Λέκκα Χριστίνα
Γεργίδης Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταλλικά νανοσωματίδια; Πλασμόνια; Υπολογιστική φωτονική; Ηλιακή ενέργεια; Μεταλλοδιηλεκτρικά νανοσύνθετα; Επιφανειακή ενίσχυση φασματοσκοποίας Raman; Νανοδόμηση με laser
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
154 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)