Υπολογιστικές μέθοδοι αναγνώρισης αθηρωματικής πλάκας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή συμβάλλει στο πρόβλημα του χαρακτηρισμού της αθηρωματικής πλάκας χρησιμοποιώντας επεμβατικές και μη επεμβατικές απεικονιστικές μεθόδους. Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθοδολογιών για το χαρακτηρισμό της αθηρωματικής πλάκας χρησιμοποιώντας εικόνες ενδοαγγειακού υπερηχογραφήματος (IVUS), οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (OCT) και αξονικής τομογραφίας (CT). Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν μελέτης των περιορισμών στις υφιστάμενες αυτοματοποιημένες μεθοδολογίες χαρακτηρισμού αθηρωματικής πλάκας, οι οποίες εφαρμόζονται σε ευρέως χρησιμοποιούμενες απεικονιστικές μεθόδους. Για να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί, αναπτύχθηκαν νέες μεθοδολογίες. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν και παρουσιάζονται για πρώτη φορά μεθοδολογίες για τον χαρακτηρισμό της αθηρωματικής πλάκας σεπροσφάτως ανεπτυγμένα συστήματα απεικόνισης.Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής εντοπίζεται στους ακόλουθους συγκεκριμένους τομείς: (i) στην εφαρμογή νέων μεθοδολογιών χαρακτηρισμού αθηρωματικής π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis focuses on the atherosclerotic plaque characterization using invasive and non-invasiveimaging modalities. The outermost aim is the development and implementation of atheroscleroticplaque characterization methodologies using Intravascular Ultrasound (IVUS), Optical CoherenceTomography (OCT) and Computed Tomography (CT) images of coronary vessels. The research wasinitiated after studying the limitations of existing automated plaque characterization methodologies,applied to widely used imaging modalities. In order to overcome these limitations, several methodologies have been developed.The contribution of this thesis is related to the following: (i) the implementation of new plaquecharacterization methodologies which overcome the literature limitations, (ii) the emergence ofproducing plaque characterization methodologies that can be applied to recently developed imagingsystems, (iii) the presentation of methodologies able to produce 3D arterial and plaque models forinvestigati ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43449
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43449
ND
43449
Εναλλακτικός τίτλος
Computational methods for atherosclerotic plaque characterization
Συγγραφέας
Αθανασίου, Λάμπρος (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών της Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Φωτιάδης Δημήτριος
Μιχάλης, Λάμπρος
Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος
Αγαθόπουλος Συμεών
Παπαλουκάς Κωνσταντίνος
Κατσούρας Χρήστος
Γεργίδης Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αθηρωματική πλάκα; Επεξεργασία εικόνας; Ενδοαγγειακό υπερηχογράφημα; Οπτική συνεκτική τομογραφία; Αξονική τομογραφία; Βιοϊατρική τεχνολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
5, xxi, 209 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)