Συμπεριφορά κυκλοφορίας και ασφάλειας οδηγών με νευρολογικές παθήσεις που επηρεάζουν τις νοητικές λειτουργίες

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας διεπιστημονικής Διδακτορικής Διατριβής είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς κυκλοφορίας και ασφάλειας οδηγών με νευρολογικές παθήσεις που επηρεάζουν τις νοητικές λειτουργίες. Ειδικότερα, είναι υπό διερεύνηση η επιρροή των εγκεφαλικών παθολογιών στον χρόνο αντίδρασης, στην πιθανότητα ατυχήματος, στα οδηγικά λάθη και στην οδηγική επίδοση. Η οδηγική συμπεριφορά εξετάστηκε σε όρους κυκλοφορίας αλλά και οδικής ασφάλειας και οι νευρολογικές ασθένειες που επηρεάζουν τις νοητικές λειτουργίες που εξετάζονται είναι η Νόσος Alzheimer (AD), η Νόσος Parkinson (PD) και η Ήπια Νοητική Εξασθένηση (MCI). Πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλης κλίμακας πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης, το οποίο περιελάμβανε ιατρική/νευρολογική και νευροψυχολογική αξιολόγηση 225 οδηγών, καθώς και οδήγηση σε διαφορετικές συνθήκες.Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μια πρωτότυπη μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης βασισμένη σε Μοντέλα Παλινδρόμησης, Ανάλυση Κύριων Παραγόντων και Δομικά Μοντέλα Εξισώσεων. Τα αποτελέσματα έδειξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present inter-disciplinary PhD dissertation is the analysis of traffic and safetybehaviour of drivers with neurological diseases affecting cognitive functions. More specifically, theimpact of brain pathologies on reaction time, accident probability, driving errors, and drivingperformance is under investigation. The driving behaviour is examined in terms of both traffic and safety behaviour and the neurological diseases affecting cognitive functions concern Alzheimer’sdisease (AD), Parkinson’s disease (PD), and Mild Cognitive Impairment (MCI). A large-scale drivingsimulator experiment was carried out, comprising a medical/neurological and neuropsychologicalassessment of 225 drivers, and a set of driving tasks for different scenarios. An innovative statisticalanalysis methodology has been developed and implemented, based on Regression Models, PrincipalComponent Analysis and Structural Equation Models. Results indicated that the impact of neurologicaldiseases affectin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43427
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43427
ND
43427
Εναλλακτικός τίτλος
Traffic and safety behaviour of drivers with neurological diseases affecting cognitive functions
Συγγραφέας
Παύλου, Δημοσθένης (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννής Γιώργος
Γκόλιας Ιωάννης
Παπαγεωργίου Σωκράτης
Βλαχογιάννη Ελένη
Λοΐζος Ανδρέας
Οικονόμου Αλεξάνδρα
Πιτσιάβα - Λατινοπούλου Μάγδα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Οδηγική συμπεριφορά; Εγκεφαλικές παθήσεις; Προσομοιωτής οδήγησης; Δομικά μοντέλα εξισώσεων; Οδηγική επίδοση; Χρόνος αντίδρασης; Πιθανότητα ατυχήματος; Νόσος Alzheimer; Ήπια νοητική έκπτωση; Νόσος Πάρκινσον
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
377 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)