Ο εσωτερικός έλεγχος και η ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης: εταιρική διακυβέρνηση και ποιότητα εσωτερικού ελέγχου στις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και τη σχέση της με την εταιρική διακυβέρνηση. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένας κεντρικός μηχανισμός ελέγχου και αναγνωρίζεται ως βασικό συστατικό της εταιρικής διακυβέρνησης. Συνεπώς, πρέπει να εξελίσσεται διαρκώς λόγω των αλλαγών στην εταιρική διακυβέρνηση, ενώ ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών αλλάζει ώστε να συμβάλλει στην εταιρική βιωσιμότητα. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι ο καθορισμός της ποιότητας της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (ΛΕΕ) και η διερεύνηση της σύνδεσης της ποιότητας αυτής με την εταιρική διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα, η μελέτη διερευνά: (1) τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου που καθορίζουν την ποιότητα της λειτουργίας του, (2) τη συμβολή της «καλής» εταιρικής διακυβέρνησης στην ποιότητα της ΛΕΕ και (3) τη συμβολή της ποιότητας της ΛΕΕ στην αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης. Το δείγμα της έρευνας είναι 45 επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ συνδυάστηκαν δεδομένα από τις δη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study examines the quality of internal audit and its relationship with corporate governance. Internal audit is a central control mechanism and is recognized as a core component of corporate governance. Consequently, it must evolve continuously due to changes in corporate governance, while the role of internal auditors changes to contribute to corporate sustainability. The purpose of this study is to determine the quality of the internal audit function (IAF) and to investigate its association with corporate governance. In particular, the study investigates: (1) the characteristics of internal audit that determine the quality of its function, (2) the contribution of "good" corporate governance to the quality of the IAF and (3) the contribution of the quality of IAF to the effectiveness of corporate governance. The sample of the survey is 45 companies listed at the Athens Stock Exchange, while publicly available data and data from empirical research using questionnaires to the Intern ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43314
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43314
ND
43314
Εναλλακτικός τίτλος
Internal audit and accounting information quality: corporate governance and internal audit quality in listed companies at the Athens Stock Exchange
Συγγραφέας
Βαδάση, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Πασχάλης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Μπεκιάρης Μιχαήλ
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Μαύρη Μαρία
Γεωργόπουλος Αντώνιος
Δρογαλάς Γεώργιος
Τζόβας Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Εσωτερικός έλεγχος; Εταιρική διακυβέρνηση; Ποιότητα ελέγχου; Δείκτης ποιότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
iv, 298 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)