Εθνοπολιτισμική ετερότητα και αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνήσει και να συγκρίνει τη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων μορφών σχολικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς από τους γηγενείς και εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα από τις απόψεις των ιδίων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, επιχειρώντας να τις συσχετίσει με διάφορους παράγοντες.Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 153 εκπαιδευτικούς και 579 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το δείγμα των μαθητών περιλαμβάνει 392 μαθητές με καταγωγήαπό την Ελλάδα (ποσοστό 67.70%) και 187 εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές(ποσοστό 32.30%). Ως μέσο συλλογής δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το γραπτό ερωτηματολόγιο. Συντάχθηκαν τρία ερωτηματολόγια, ένα για τους εκπαιδευτικούς, ένα για τους γηγενείς μαθητές και ένα για τους εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές.Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της επαγωγικής και περιγραφικής στατιστικής. Κατά την επαγωγική ανάλυση χρησιμοποι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present thesis is to examine and compare the frequency with which native andimmigrant students develop various forms of deviant behavior at school, through students’ andteachers’ views, attempting to correlate them with different factors.The sample is consisted from 153 teachers and 578 students of the Greek Secondary Schools. Morespecifically, students’ sample includes 392 students from Greece (67.70%) and 187 students fromother countries (32.30%). A questionnaire was used as the data collection instrument in the present survey research. Three questionnaires were designed, one for the teachers, one for the native students and one for the immigrant students.Descriptive and inferential statistical analysis methods were used to analyze the data. TheIndependent-Samples T Test and the One-Way Anova analysis of variance were mainly used for theinferential analysis.The data analysis resulted that the frequency with which teachers observe the various forms of deviant behavi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43300
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43300
ND
43300
Εναλλακτικός τίτλος
Ethnocultural diversity and deviant behavior of secondary school students in Greece: teachers’ and students’ views
Συγγραφέας
Χριστοφή, Μάρθα (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Νικολάου Γεώργιος
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Θάνος Θεόδωρος
Δήμου Γεώργιος
Σπινθουράκη Ιουλία – Αθηνά
Σιάνου - Κύργιου Ελένη
Μαυρίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αποκλίνουσα συμπεριφορά; Εθνοπολιτισμική ετερότητα; Μετανάστες μαθητές; Γηγενείς μαθητές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, xxviii, 483 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)