Εργαστηριακή και αναλυτική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς των μη κορεσμένων εδαφών

Περίληψη

Στη διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η μηχανική συμπεριφορά των μη κορεσμένων εδαφών, η εργαστηριακή διερεύνησή της που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβή ςκαι η διατύπωση ενός νέου θεωρητικού πλαισίου για την περιγραφή της. Μη κορεσμένο ονομάζεται το εδαφικό εκείνο υλικό του οποίου ο βαθμός κορεσμού, δηλαδή ο λόγος του όγκου των κενών του που πληρούνται με νερό προς το συνολικό όγκο των κενών του, είναι μικρότερος της μονάδας και μεγαλύτερος του μηδενός. Η διατριβή περιλαμβάνει τρία μέρη: το πρώτο που αποτελεί το κείμενο στο οποίο παρουσιάζεται η φύση και η μηχανική συμπεριφορά των μή κορεσμένων εδαφών, το δεύτερο στο οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εργαστηριακής διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής και το τρίτο στο οποίο διατυπώνεται το νέο θεωρητικό πλαίσιο για μή κορεσμένα εδάφη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι λόγοι εμφάνισης μή κορεσμένων εδαφών στη φύση και λόγω ανθρωπογενών διεργασιών. Επεξηγείται η αλληλεπίδραση της υγρής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The mechanical behaviour of unsaturated soils and the experimental and analyticalinvestigation performed in the specific field are presented in the thesis. Unsaturated is calledthe soil the degree of saturation of which, i.e. the ratio of the volume of its water-filled voids tothe volume of all its voids, is smaller than unity and larger than zero. The thesis is divided intothree parts: the first one presenting the nature and mechanical behaviour of unsaturated soils,the second part presenting the experimental investigation performed, and the third partpresenting the analytical investigation and the new theoretical framework developed forunsaturated soils. In the first part, the reasons why unsaturated soils appear in nature arepresented. The interaction between the liquid and the air phase of the soil is explained and howthat manifests itself macroscopically in the form of suction. Suction constitutes the secondstress parameter in unsaturated soils; the first being total stress. Sucti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43207
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43207
ND
43207
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental and analytical investigation of the mechanical behaviour of unsaturated soils
Συγγραφέας
Μπαρδάνης, Μιχαήλ (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Καββαδάς Μιχαήλ
Γκαζέτας Γεώργιος
Μπουκοβάλας Γεώργιος
Τσιαμπάος Γεώργιος
Πανταζίδου Μαρίνα
Γεωργιάννου Βασιλική
Λουκίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Μη κορεσμένο έδαφος; Μύζηση; Χαρακτηριστική καμπύλη; Καταστατική προσομοίωση; Εργαστηριακή διερεύνηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
16, xiv, 1270 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)