Κριτική θεώρηση της σύγχρονης μεθοδολογίας των επεμβάσεων αποκατάστασης στα αρχιτεκτονικά μνημεία της αρχαίας βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου: θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική παρουσίαση και επαλήθευση

Περίληψη

Είναι γνωστό στους εξειδικευμένους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς- Αποκαταστάτες, που ασχολούνται με τις επεμβάσεις αποκατάστασης στα αρχιτεκτονικά μνημεία και σύνολα ότι οι διατυπωμένες αρχές, έτσι όπως αυτές καταγράφηκαν έως τώρα στις Διεθνείς Χάρτες (κυρίως στη Χάρτα της Βενετίας - 1964, στη Διακήρυξη του Άμστερνταμ - 1975 και στη Χάρτα της Ουάσινγκτον - 1987), διαμόρφωσαν τη σύγχρονη μεθοδολογία των επεμβάσεων, οριοθετώντας ένα σαφές και δεσμευτικό πλαίσιο επάνω στο οποίο θα πρέπει να κινούνται οι προσεγγίσεις και οι λήψεις αποφάσεων σχετικά με το θέμα της προστασίας των. Οι δεκαετίες του ’60, του ’70 και του ’80, με τις αντίστοιχες κατά σειρά προαναφερόμενες Χάρτες, ήταν εκείνες που χαρακτήρισαν το δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα με την ανάπτυξη της θεωρίας των επεμβάσεων σε τέτοιο βαθμό πληρότητας, ώστε θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέλιξης, κλείνοντας ένα κύκλο σκέψης, που πέρα από αυτόν, δεν θα μπορούσε να διατυπωθεί τίποτα το νέο. Δεν χωρεί αμφιβολ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

It is well known for the architects working on the restoration of architectural heritage that the principals stated until now in the International Charters (particularly, in the Venice Charter - 1964, the Declaration of Amsterdam - 1975 and the Washington Charter – 1987) have formed the contemporary methodology for interventions, creating a clear and binding framework which all approaches and decision-making should respect in the case of the protection of cultural heritage.The 60’s, 70’s and 80’s, with the mentioned Charters, were those that characterized the second half of the 20th century, as the development of the theory for interventions had progressed to such an extent that one could claim that the development procedure was already completed, closing a circle of thinking, beyond of which nothing new could be stated. There is no doubt that these three international documents for guidelines constitute the completion of the gradual development of the thoughts of eminent architects an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42644
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42644
ND
42644
Εναλλακτικός τίτλος
Critical approach of the contemporary methodology for restoration interventions on the architectural monuments of the ancient, byzantine and post-byzantine period: theoretical background, critical analysis and verification
Συγγραφέας
Μπίρταχας, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Λιανός Νικόλαος
Κολοκοτρώνης Ιωάννης
Μπάρκας Νικόλαος
Γιαννίτσαρης Γεώργιος
Καραδήμας Κωνσταντίνος
Τσούρας Βασίλειος
Αρακαδάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μνημείων; Θεωρία μεθοδολογίας αποκατάστασης αρχιτεκτονικών μνημείων; Χάρτα Βενετίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)